Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 Parter 36,23 m2 2 - sprzedane
2 Parter 25,94 m2 1 - sprzedane
3 Parter 31,66 m2 1 - sprzedane
4 Parter 25,63 m2 1 - sprzedane
5 Parter 36,23 m2 2 - sprzedane
6 Parter 32,60 m2 1 - sprzedane
7 Parter 36,23 m2 2 - sprzedane
8 I 36,23 m2 2 - sprzedane
9 I 25,94 m2 1 - sprzedane
10 I 31,66 m2 1 - sprzedane
11 I 25,22 m2 1 - sprzedane
12 I 25,63 m2 1 - sprzedane
13 I 36,23 m2 2 - sprzedane
14 I 32,60 m2 1 - sprzedane
15 I 36,23 m2 2 - sprzedane
16 I 35,31 m2 1 - sprzedane
17 I 28,19 m2 1 - sprzedane
18 I 35,31 m2 1 - sprzedane
19 I 36,23 m2 2 - sprzedane
20 II 36,23 m2 2 - sprzedane
21 II 25,94 m2 1 - sprzedane
22 II 31,66 m2 1 - sprzedane
23 II 25,22 m2 1 - sprzedane
24 II 25,63 m2 1 - sprzedane
25 II 36,23 m2 2 - sprzedane
26 II 32,60 m2 1 - sprzedane
27 II 36,23 m2 2 - sprzedane
28 II 35,31 m2 1 - sprzedane
29 II 28,19 m2 1 - sprzedane
30 II 35,31 m2 1 - sprzedane
31 II 36,23 m2 2 - sprzedane
32 III 36,23 m2 2 - sprzedane
33 III 25,94 m2 1 - sprzedane
34 III 31,66 m2 1 - sprzedane
35 III 25,22 m2 1 - sprzedane
36 III 25,63 m2 1 - sprzedane
37 III 36,23 m2 2 - sprzedane
38 III 32,60 m2 1 - sprzedane
39 III 36,23 m2 2 - sprzedane
40 III 35,31 m2 1 - sprzedane
41 III 28,19 m2 1 - sprzedane
42 III 35,31 m2 1 - sprzedane
43 III 36,18 m2 2 - sprzedane
44 IV 36,23 m2 2 - sprzedane
45 IV 25,94 m2 1 - sprzedane
46 IV 31,66 m2 1 - sprzedane
47 IV 25,22 m2 1 - sprzedane
48 IV 25,63 m2 1 - sprzedane
49 IV 36,23 m2 2 - sprzedane
50 IV 32,60 m2 1 - sprzedane
51 IV 36,23 m2 2 - sprzedane
52 IV 35,31 m2 1 - sprzedane
53 IV 28,19 m2 1 - sprzedane
54 IV 35,06 m2 1 - sprzedane
55 IV 36,23 m2 2 - sprzedane
56 V 36,23 m2 2 - sprzedane
57 V 25,94 m2 1 - sprzedane
58 V 31,66 m2 1 - sprzedane
59 V 25,22 m2 1 - sprzedane
60 V 25,63 m2 1 - sprzedane
61 V 36,23 m2 2 - sprzedane
62 V 32,60 m2 1 - sprzedane
63 V 36,23 m2 2 - sprzedane
64 V 35,06 m2 1 - sprzedane
65 V 28,19 m2 1 - sprzedane
66 V 35,06 m2 1 - sprzedane
67 V 36,23 m2 2 - sprzedane
68 Parter 33,11 m2 1 349 311 zł dostępne Zobacz plan
69 Parter 30,17 m2 1 - sprzedane
70 Parter 29,69 m2 1 310 261 zł dostępne Zobacz plan
71 Parter 32,78 m2 1 329 439 zł dostępne Zobacz plan
72 Parter 32,53 m2 1 326 927 zł dostępne Zobacz plan
73 Parter 32,92 m2 1 - sprzedane
74 Parter 28,04 m2 1 - sprzedane
75 Parter 25,31 m2 1 - sprzedane
76 Parter 33,11 m2 1 - sprzedane
77 Parter 33,67 m2 2 361 953 zł dostępne Zobacz plan
78 I 33,11 m2 1 354 277 zł dostępne Zobacz plan
79 I 30,17 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
80 I 29,69 m2 1 314 714 zł dostępne Zobacz plan
81 I 32,78 m2 1 334 356 zł dostępne Zobacz plan
82 I 32,45 m2 1 330 990 zł dostępne Zobacz plan
83 I 32,92 m2 1 335 784 zł dostępne Zobacz plan
84 I 28,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
85 I 25,31 m2 1 - sprzedane
86 I 33,11 m2 1 - sprzedane
87 I 33,67 m2 2 - sprzedane
88 II 33,11 m2 1 359 244 zł dostępne Zobacz plan
89 II 30,17 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
90 II 29,69 m2 1 319 168 zł dostępne Zobacz plan
91 II 32,78 m2 1 339 273 zł dostępne Zobacz plan
92 II 32,45 m2 1 335 858 zł dostępne Zobacz plan
93 II 32,92 m2 1 340 722 zł dostępne Zobacz plan
94 II 28,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
95 II 25,31 m2 1 - sprzedane
96 II 33,11 m2 1 - sprzedane
97 II 33,67 m2 2 - sprzedane
98 III 33,11 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
99 III 30,17 m2 1 - sprzedane
100 III 29,69 m2 1 323 621 zł dostępne Zobacz plan
101 III 32,78 m2 1 344 190 zł dostępne Zobacz plan
102 III 32,45 m2 1 340 725 zł dostępne Zobacz plan
103 III 32,92 m2 1 345 660 zł dostępne Zobacz plan
104 III 28,04 m2 1 - sprzedane
105 III 25,31 m2 1 - sprzedane
106 III 33,11 m2 1 - sprzedane
107 III 33,67 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
108 IV 33,11 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
109 IV 30,17 m2 1 - sprzedane
110 IV 29,65 m2 1 - sprzedane
111 IV 32,78 m2 1 349 107 zł dostępne Zobacz plan
112 IV 32,45 m2 1 345 593 zł dostępne Zobacz plan
113 IV 32,92 m2 1 350 598 zł dostępne Zobacz plan
114 IV 28,04 m2 1 - sprzedane
115 IV 25,31 m2 1 - sprzedane
116 IV 33,11 m2 1 - sprzedane
117 IV 33,67 m2 2 - sprzedane
118 V 33,11 m2 1 - sprzedane
119 V 30,17 m2 1 - sprzedane
120 V 29,65 m2 1 - sprzedane
121 V 32,78 m2 1 354 024 zł dostępne Zobacz plan
122 V 32,45 m2 1 350 460 zł dostępne Zobacz plan
123 V 32,92 m2 1 355 536 zł dostępne Zobacz plan
124 V 28,04 m2 1 - sprzedane
125 V 25,31 m2 1 - sprzedane
126 V 33,11 m2 1 - sprzedane
127 V 33,67 m2 2 - sprzedane
128 Parter 33,31 m2 2 358 083 zł dostępne Zobacz plan
129 Parter 32,98 m2 1 - sprzedane
130 Parter 32,78 m2 1 337 634 zł dostępne Zobacz plan
131 Parter 32,54 m2 1 327 027 zł dostępne Zobacz plan
132 Parter 32,92 m2 1 339 076 zł dostępne Zobacz plan
133 Parter 29,72 m2 1 - sprzedane
134 Parter 30,17 m2 1 - sprzedane
135 Parter 39,49 m2 2 390 951 zł dostępne Zobacz plan
136 Parter 38,52 m2 2 381 348 zł dostępne Zobacz plan
137 Parter 32,34 m2 1 331 485 zł dostępne Zobacz plan
138 Parter 25,69 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
139 Parter 30,68 m2 1 317 538 zł dostępne Zobacz plan
140 I 33,31 m2 2 - sprzedane
141 I 32,98 m2 1 - sprzedane
142 I 32,78 m2 1 342 551 zł dostępne Zobacz plan
143 I 32,45 m2 1 - sprzedane
144 I 32,92 m2 1 344 014 zł dostępne Zobacz plan
145 I 29,72 m2 1 322 462 zł dostępne Zobacz plan
146 I 30,17 m2 1 - sprzedane
147 I 39,49 m2 2 - sprzedane
148 I 38,52 m2 2 390 978 zł dostępne Zobacz plan
149 I 59,21 m2 3 - sprzedane
150 I 42,20 m2 2 - sprzedane
151 II 33,31 m2 2 - sprzedane
152 II 32,98 m2 1 - sprzedane
153 II 25,31 m2 1 - sprzedane
154 II 27,88 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
155 II 32,78 m2 1 - sprzedane
156 II 32,45 m2 1 - sprzedane
157 II 32,92 m2 1 - sprzedane
158 II 29,72 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
159 II 30,17 m2 1 - sprzedane
160 II 39,49 m2 2 - sprzedane
161 II 38,52 m2 2 400 608 zł dostępne Zobacz plan
162 II 59,21 m2 3 615 784 zł dostępne Zobacz plan
163 II 42,20 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
164 III 33,31 m2 2 - sprzedane
165 III 32,98 m2 1 - sprzedane
166 III 25,31 m2 1 - sprzedane
167 III 27,88 m2 1 - sprzedane
168 III 32,78 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
169 III 32,45 m2 1 348 838 zł dostępne Zobacz plan
170 III 32,92 m2 1 - sprzedane
171 III 29,72 m2 1 331 378 zł dostępne Zobacz plan
172 III 30,17 m2 1 - sprzedane
173 III 39,49 m2 2 416 620 zł dostępne Zobacz plan
174 III 38,52 m2 2 406 386 zł dostępne Zobacz plan
175 III 59,21 m2 3 - sprzedane
176 III 42,20 m2 2 449 430 zł dostępne Zobacz plan
177 IV 33,31 m2 2 - sprzedane
178 IV 32,98 m2 1 - sprzedane
179 IV 25,31 m2 1 - sprzedane
180 IV 27,88 m2 1 - sprzedane
181 IV 32,78 m2 1 349 107 zł dostępne Zobacz plan
182 IV 32,45 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
183 IV 32,92 m2 1 - sprzedane
184 IV 29,65 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
185 IV 30,17 m2 1 348 464 zł dostępne Zobacz plan
186 IV 39,49 m2 2 422 543 zł dostępne Zobacz plan
187 IV 38,52 m2 2 - sprzedane
188 IV 59,21 m2 3 - sprzedane
189 IV 42,20 m2 2 - sprzedane
190 V 33,31 m2 2 - sprzedane
191 V 32,98 m2 1 - sprzedane
192 V 25,31 m2 1 - sprzedane
193 V 27,88 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
194 V 32,78 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
195 V 32,45 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
196 V 32,92 m2 1 - sprzedane
197 V 29,65 m2 1 - sprzedane
198 V 30,17 m2 1 - sprzedane
199 V 39,49 m2 2 428 467 zł dostępne Zobacz plan
200 V 38,52 m2 2 - sprzedane
201 V 59,21 m2 3 627 626 zł dostępne Zobacz plan
202 V 42,20 m2 2 - sprzedane
203 Parter 36,20 m2 2 - sprzedane
204 Parter 44,92 m2 2 451 446 zł dostępne Zobacz plan
205 I 36,20 m2 2 - sprzedane
206 I 44,92 m2 2 - sprzedane
207 I 36,23 m2 2 374 981 zł dostępne Zobacz plan
208 I 33,11 m2 1 360 899 zł dostępne Zobacz plan
209 I 50,31 m2 3 - sprzedane
210 I 44,00 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
211 II 36,20 m2 2 - sprzedane
212 II 44,92 m2 2 - sprzedane
213 II 36,23 m2 2 - sprzedane
214 II 33,11 m2 1 369 177 zł dostępne Zobacz plan
215 II 50,31 m2 3 - sprzedane
216 II 44,00 m2 2 - sprzedane
217 III 36,20 m2 2 - sprzedane
218 III 44,92 m2 2 - sprzedane
219 III 36,23 m2 2 - sprzedane
220 III 33,11 m2 1 374 143 zł dostępne Zobacz plan
221 III 50,31 m2 3 - sprzedane
222 III 44,00 m2 2 - sprzedane
223 IV 36,20 m2 2 - sprzedane
224 IV 44,92 m2 2 - sprzedane
225 IV 36,23 m2 2 - sprzedane
226 IV 33,11 m2 1 379 110 zł dostępne Zobacz plan
227 IV 50,31 m2 3 - sprzedane
228 IV 44,00 m2 2 - sprzedane
229 V 36,20 m2 2 - sprzedane
229 V 32,20 m2 2 - sprzedane
230 V 44,92 m2 2 - sprzedane
231 V 36,23 m2 2 409 399 zł dostępne Zobacz plan
232 V 33,11 m2 1 384 076 zł dostępne Zobacz plan
233 V 50,31 m2 3 - sprzedane
234 V 44,00 m2 2 - sprzedane