Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
001 Parter 39,40 m2 2 - sprzedane
002 Parter 48,84 m2 2 471 306 zł dostępne Zobacz plan
003 Parter 60,26 m2 3 557 405 zł dostępne Zobacz plan
004 Parter 59,91 m2 3 - sprzedane
006 Parter 45,33 m2 2 - sprzedane
007 Parter 45,33 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
008 I 45,33 m2 2 - sprzedane
009 I 45,33 m2 2 - sprzedane
010 I 53,33 m2 3 - sprzedane
011 I 48,84 m2 2 - sprzedane
012 I 60,26 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
013 I 59,91 m2 3 - sprzedane
015 II 45,33 m2 2 - sprzedane
016 II 45,33 m2 2 - sprzedane
017 II 53,33 m2 3 - sprzedane
018 II 48,84 m2 2 - sprzedane
019 II 60,26 m2 3 - sprzedane
020 II 59,91 m2 3 - sprzedane
022 III 45,33 m2 2 - sprzedane
023 III 45,33 m2 2 - sprzedane
024 III 53,33 m2 3 - sprzedane
025 III 48,84 m2 2 - sprzedane
026 III 60,26 m2 3 - sprzedane
027 III 59,91 m2 3 - sprzedane
029 IV 45,33 m2 2 - sprzedane
030 IV 45,33 m2 2 - sprzedane
031 IV 53,33 m2 3 - sprzedane
032 IV 48,84 m2 2 - sprzedane
033 IV 60,26 m2 3 - sprzedane
034 IV 59,91 m2 3 - sprzedane
036 V 45,33 m2 2 - sprzedane
037 V 45,33 m2 2 - sprzedane
038 V 53,33 m2 3 - sprzedane
039 V 48,84 m2 2 - sprzedane
040 V 60,26 m2 3 - sprzedane
041 V 59,91 m2 3 - sprzedane
043 Parter 29,27 m2 1 - sprzedane
045 Parter 44,03 m2 2 - sprzedane
046 Parter 39,41 m2 2 - sprzedane
047 Parter 30,17 m2 1 - sprzedane
048 Parter 29,91 m2 1 - sprzedane
049 Parter 33,42 m2 1 - sprzedane
050 Parter 33,42 m2 1 - sprzedane
051 Parter 34,83 m2 1 - sprzedane
052 Parter 36,27 m2 2 - sprzedane
053 Parter 33,49 m2 2 - sprzedane
054 I 45,27 m2 2 - sprzedane
055 I 62,21 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
056 I 44,03 m2 2 - sprzedane
057 I 39,41 m2 2 - sprzedane
058 I 30,17 m2 1 - sprzedane
059 I 29,91 m2 1 - sprzedane
060 I 33,42 m2 1 - sprzedane
061 I 33,42 m2 1 - sprzedane
062 I 34,83 m2 1 - sprzedane
063 I 36,27 m2 2 - sprzedane
064 I 33,49 m2 2 - sprzedane
065 II 45,27 m2 2 - sprzedane
066 II 62,21 m2 3 - sprzedane
067 II 44,03 m2 2 - sprzedane
068 II 39,41 m2 2 - sprzedane
069 II 30,17 m2 1 - sprzedane
070 II 29,91 m2 1 - sprzedane
071 II 33,42 m2 1 - sprzedane
072 II 33,42 m2 1 - sprzedane
073 II 34,83 m2 1 - sprzedane
074 II 25,51 m2 1 - sprzedane
075 II 22,00 m2 1 - sprzedane
076 II 36,27 m2 2 - sprzedane
077 II 33,49 m2 2 - sprzedane
078 III 45,27 m2 2 - sprzedane
079 III 62,21 m2 3 - sprzedane
080 III 44,03 m2 2 - sprzedane
081 III 39,41 m2 2 - sprzedane
082 III 30,17 m2 1 - sprzedane
083 III 29,91 m2 1 - sprzedane
084 III 33,42 m2 1 - sprzedane
085 III 33,42 m2 1 - sprzedane
086 III 34,83 m2 1 - sprzedane
087 III 25,51 m2 1 - sprzedane
088 III 22,00 m2 1 - sprzedane
089 III 36,27 m2 2 - sprzedane
090 III 33,49 m2 2 - sprzedane
091 IV 45,27 m2 2 - sprzedane
092 IV 62,21 m2 3 - sprzedane
093 IV 44,03 m2 2 - sprzedane
094 IV 39,41 m2 2 - sprzedane
095 IV 30,17 m2 1 - sprzedane
096 IV 29,92 m2 1 - sprzedane
097 IV 33,42 m2 1 - sprzedane
098 IV 33,42 m2 1 - sprzedane
099 IV 34,83 m2 1 - sprzedane
100 IV 25,51 m2 1 - sprzedane
101 IV 22,00 m2 1 - sprzedane
102 IV 36,27 m2 2 - sprzedane
103 IV 33,49 m2 2 - sprzedane
104 V 45,27 m2 2 - sprzedane
105 V 62,21 m2 3 - sprzedane
106 V 44,03 m2 2 - sprzedane
107 V 39,41 m2 2 - sprzedane
108 V 30,17 m2 1 - sprzedane
109 V 29,92 m2 1 - sprzedane
110 V 33,42 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
111 V 106,21 m2 0 1 263 899 zł dostępne Zobacz plan
112 Parter 33,31 m2 2 - sprzedane
113 Parter 36,27 m2 2 - sprzedane
114 Parter 21,96 m2 1 - sprzedane
115 Parter 25,76 m2 1 - sprzedane
116 Parter 33,42 m2 1 - sprzedane
117 Parter 32,78 m2 1 - sprzedane
118 Parter 35,26 m2 1 - sprzedane
119 Parter 29,91 m2 1 - sprzedane
120 Parter 30,17 m2 1 - sprzedane
121 Parter 39,45 m2 2 - sprzedane
122 Parter 44,07 m2 2 - sprzedane
124 Parter 29,27 m2 1 - sprzedane
125 I 33,31 m2 2 - sprzedane
126 I 36,27 m2 2 - sprzedane
127 I 21,96 m2 1 - sprzedane
128 I 25,74 m2 1 - sprzedane
129 I 33,42 m2 1 - sprzedane
130 I 32,78 m2 1 - sprzedane
131 I 35,26 m2 1 - sprzedane
132 I 29,91 m2 1 - sprzedane
133 I 30,17 m2 1 - sprzedane
134 I 39,45 m2 2 - sprzedane
135 I 44,07 m2 2 - sprzedane
136 I 62,30 m2 3 - sprzedane
137 I 45,27 m2 2 - sprzedane
138 II 33,31 m2 2 - sprzedane
139 II 36,27 m2 2 - sprzedane
140 II 21,96 m2 1 - sprzedane
141 II 25,74 m2 1 - sprzedane
142 II 33,42 m2 1 - sprzedane
143 II 32,78 m2 1 - sprzedane
144 II 35,26 m2 1 - sprzedane
145 II 29,91 m2 1 - sprzedane
146 II 30,17 m2 1 - sprzedane
147 II 39,45 m2 2 - sprzedane
148 II 44,07 m2 2 - sprzedane
149 II 62,30 m2 3 - sprzedane
150 II 45,27 m2 2 - sprzedane
151 III 33,31 m2 2 - sprzedane
152 III 36,27 m2 2 - sprzedane
153 III 21,96 m2 1 - sprzedane
154 III 25,74 m2 1 - sprzedane
155 III 33,42 m2 1 - sprzedane
156 III 32,78 m2 1 - sprzedane
157 III 35,26 m2 1 - sprzedane
158 III 29,91 m2 1 - sprzedane
159 III 30,17 m2 1 - sprzedane
160 III 39,45 m2 2 - sprzedane
161 III 44,07 m2 2 - sprzedane
162 III 62,30 m2 3 - sprzedane
163 III 45,27 m2 2 - sprzedane
164 IV 33,31 m2 2 - sprzedane
165 IV 36,27 m2 2 - sprzedane
166 IV 21,96 m2 1 - sprzedane
167 IV 25,74 m2 1 - sprzedane
168 IV 33,42 m2 1 - sprzedane
169 IV 32,78 m2 1 - sprzedane
170 IV 35,26 m2 1 - sprzedane
171 IV 29,91 m2 1 - sprzedane
172 IV 30,17 m2 1 - sprzedane
173 IV 39,45 m2 2 - sprzedane
174 IV 44,07 m2 2 - sprzedane
175 IV 62,30 m2 3 - sprzedane
176 IV 45,27 m2 2 - sprzedane
177 Parter 31,24 m2 1 - sprzedane
178 Parter 45,33 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
179 Parter 44,07 m2 2 - sprzedane
180 Parter 42,84 m2 2 - sprzedane
181 Parter 69,06 m2 3 624 993 zł dostępne Zobacz plan
182 Parter 67,60 m2 3 605 020 zł dostępne Zobacz plan
184 I 45,41 m2 2 - sprzedane
185 I 45,33 m2 2 - sprzedane
186 I 44,07 m2 2 - sprzedane
187 I 42,84 m2 2 - sprzedane
188 I 69,06 m2 3 - sprzedane
189 I 67,60 m2 3 - sprzedane
191 II 45,41 m2 2 - sprzedane
192 II 45,33 m2 2 - sprzedane
193 II 44,07 m2 2 - sprzedane
194 II 42,84 m2 2 - sprzedane
195 II 69,06 m2 3 - sprzedane
196 II 67,60 m2 3 - sprzedane
198 III 45,41 m2 2 - sprzedane
199 III 45,33 m2 2 - sprzedane
200 III 44,07 m2 2 - sprzedane
201 III 42,84 m2 2 - sprzedane
202 III 69,06 m2 3 - sprzedane
203 III 67,60 m2 3 - sprzedane
205 IV 45,41 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
206 IV 45,33 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
207 IV 44,07 m2 2 - sprzedane
208 IV 42,84 m2 2 - sprzedane
209 IV 69,06 m2 3 - sprzedane
210 IV 67,60 m2 3 - sprzedane
005a Parter 29,10 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
005b Parter 24,83 m2 1 - sprzedane
014a I 29,10 m2 1 - sprzedane
014b I 24,83 m2 1 - sprzedane
021a II 29,10 m2 1 - sprzedane
021b II 24,83 m2 1 - sprzedane
028a III 29,10 m2 1 - sprzedane
028b III 24,83 m2 1 - sprzedane
035a IV 29,10 m2 1 - sprzedane
035b IV 24,83 m2 1 - sprzedane
042a V 29,10 m2 1 - sprzedane
042b V 24,83 m2 1 - sprzedane
044a Parter 32,34 m2 1 - sprzedane
044b Parter 25,69 m2 1 - sprzedane
123a Parter 32,38 m2 1 - sprzedane
123b Parter 25,73 m2 1 - sprzedane
183a Parter 29,10 m2 1 - sprzedane
183b Parter 24,83 m2 1 - sprzedane
190a I 29,10 m2 1 - sprzedane
190b I 24,83 m2 1 - sprzedane
197a II 29,10 m2 1 - sprzedane
197b II 24,83 m2 1 - sprzedane
204a III 29,10 m2 1 - sprzedane
204b III 24,83 m2 1 - sprzedane
211a IV 29,10 m2 1 - sprzedane
211b IV 24,83 m2 1 - sprzedane