Up Up
List of apartments Image search engine
Apartment number Floor Surface No. of rooms Price Status Plan
M1 Parter C 52,59 m2 3 573 231 zł available See the plan
M2 I C 52,59 m2 3 583 749 zł available See the plan
M3 I C 40,79 m2 2 - sold
M4 I C 32,47 m2 1 392 887 zł available See the plan
M5 I C 38,41 m2 2 464 761 zł available See the plan
M6 I C 38,41 m2 2 - sold
M7 I C 45,18 m2 2 - sold
M8 II C 52,59 m2 3 - sold
M9 II C 40,79 m2 2 - sold
M10 II C 32,47 m2 1 - sold
M11 II C 38,41 m2 2 - sold
M12 II C 38,41 m2 2 - sold
M13 II C 45,18 m2 2 - sold
M14 III C 52,59 m2 3 - sold
M15 III C 40,79 m2 2 - sold
M16 III C 32,47 m2 1 - sold
M17 III C 38,41 m2 2 - sold
M18 III C 38,41 m2 2 - sold
M19 III C 45,18 m2 2 - sold
M20 IV C 52,59 m2 3 - sold
M21 IV C 40,79 m2 2 - sold
M22 IV C 32,47 m2 1 - sold
M23 IV C 38,41 m2 2 - sold
M24 IV C 38,41 m2 2 - sold
M25 IV C 45,18 m2 2 - sold
M26 V C 52,59 m2 3 - sold
M27 V C 40,79 m2 2 - sold
M28 V C 32,47 m2 1 - sold
M29 V C 38,41 m2 2 - sold
M30 V C 38,41 m2 2 - sold
M31 V C 45,18 m2 2 - sold
M32 Parter C 35,64 m2 2 - sold
M33 Parter C 56,91 m2 3 - reservation See the plan
M34 Parter C 51,51 m2 3 - sold
M35 I C 35,64 m2 2 - sold
M36 I C 56,91 m2 3 643 083 zł available See the plan
M37 I C 65,01 m2 4 715 110 zł available See the plan
M38 II C 35,64 m2 2 - sold
M39 II C 56,91 m2 3 - sold
M40 II C 65,01 m2 4 721 611 zł available See the plan
M41 III C 35,64 m2 2 - sold
M42 III C 56,91 m2 3 - reservation See the plan
M43 III C 65,01 m2 4 728 112 zł available See the plan
M44 IV C 35,64 m2 2 - sold
M45 IV C 56,91 m2 3 660 156 zł available See the plan
M46 IV C 65,01 m2 4 734 613 zł available See the plan
M47 V C 35,64 m2 2 - sold
M48 V C 56,91 m2 3 - sold
M49 V C 65,01 m2 4 - sold
M50 Parter C 61,98 m2 3 - sold
M51 Parter C 35,64 m2 2 - sold
M52 I C 55,66 m2 3 - sold
M53 I C 39,38 m2 2 - sold
M54 I C 35,64 m2 2 - sold
M55 II C 55,66 m2 3 - sold
M56 II C 39,38 m2 2 - sold
M57 II C 35,64 m2 2 - sold
M58 III C 55,66 m2 3 - sold
M59 III C 39,38 m2 2 - sold
M60 III C 35,64 m2 2 - sold
M61 IV C 55,66 m2 3 - sold
M62 IV C 39,38 m2 2 - sold
M63 IV C 35,64 m2 2 - sold
M64 V C 55,66 m2 3 - sold
M65 V C 39,38 m2 2 - sold
M66 V C 35,64 m2 2 - sold
M67 Parter C 80,20 m2 4 - sold
M68 Parter C 39,00 m2 2 - sold
M69 Parter C 32,86 m2 1 - sold
M70 Parter C 33,85 m2 1 - sold
M71 I C 80,20 m2 4 954 380 zł available See the plan
M72 I C 39,00 m2 2 - sold
M73 I C 32,86 m2 1 - sold
M74 I C 59,92 m2 3 683 088 zł available See the plan
M75 II C 80,20 m2 4 962 400 zł available See the plan
M76 II C 39,00 m2 2 - sold
M77 II C 32,86 m2 1 - sold
M78 II C 59,92 m2 3 689 080 zł available See the plan
M79 III C 80,20 m2 4 970 420 zł available See the plan
M80 III C 39,00 m2 2 - sold
M81 III C 32,86 m2 1 - sold
M82 III C 59,92 m2 3 - sold
M83 IV C 80,20 m2 4 - sold
M84 IV C 39,00 m2 2 - sold
M85 IV C 32,86 m2 1 - sold
M86 IV C 59,92 m2 3 - sold
M87 V C 80,20 m2 4 - sold
M88 V C 39,00 m2 2 - sold
M89 V C 32,86 m2 1 - sold
M90 V C 59,92 m2 3 - sold
M91 Parter D 52,59 m2 3 573 231 zł available See the plan
M92 I D 52,59 m2 3 - sold
M93 I D 70,02 m2 4 - sold
M94 I D 38,41 m2 2 - sold
M95 I D 38,41 m2 2 - sold
M96 I D 45,18 m2 2 - sold
M97 II D 52,59 m2 3 - sold
M98 II D 70,02 m2 4 - sold
M99 II D 38,41 m2 2 - sold
M100 II D 38,41 m2 2 - sold
M101 II D 45,18 m2 2 - sold
M102 III D 52,59 m2 3 - sold
M103 III D 70,02 m2 4 - sold
M104 III D 38,41 m2 2 - sold
M105 III D 38,41 m2 2 - sold
M106 III D 45,18 m2 2 - sold
M107 IV D 52,59 m2 3 - sold
M108 IV D 70,02 m2 4 - sold
M109 IV D 38,41 m2 2 - sold
M110 IV D 38,41 m2 2 - sold
M111 IV D 45,18 m2 2 - sold
M112 V D 52,59 m2 3 - sold
M113 V D 70,02 m2 4 - sold
M114 V D 38,41 m2 2 - sold
M115 V D 38,41 m2 2 - sold
M116 V D 45,18 m2 2 - sold
M117 Parter D 41,48 m2 2 - reservation See the plan
M118 Parter D 39,38 m2 2 - sold
M119 Parter D 60,00 m2 3 - reservation See the plan
M120 I D 55,66 m2 3 - sold
M121 I D 39,38 m2 3 - sold
M122 I D 60,00 m2 3 684 000 zł available See the plan
M123 II D 55,66 m2 3 - sold
M124 II D 39,38 m2 2 - sold
M125 II D 60,00 m2 3 690 000 zł available See the plan
M126 III D 55,66 m2 3 - sold
M127 III D 39,38 m2 2 - sold
M128 III D 60,00 m2 3 - sold
M129 IV D 55,66 m2 3 - sold
M130 IV D 39,38 m2 2 - sold
M131 IV D 60,00 m2 3 702 000 zł available See the plan
M132 V D 55,66 m2 3 - sold
M133 V D 39,38 m2 2 - sold
M134 V D 60,00 m2 3 - sold
M135 Parter D 61,98 m2 3 675 582 zł available See the plan
M136 Parter D 35,64 m2 2 - sold
M137 I D 55,66 m2 3 - sold
M138 I D 39,38 m2 2 - sold
M139 I D 35,64 m2 2 - sold
M140 II D 55,66 m2 3 - sold
M141 II D 39,38 m2 2 - sold
M142 II D 35,64 m2 2 - sold
M143 III D 55,66 m2 3 - sold
M144 III D 39,38 m2 2 - sold
M145 III D 35,64 m2 2 - sold
M146 IV D 95,70 m2 4 1 148 400 zł available See the plan
M147 IV D 35,64 m2 2 - sold
M148 V D 95,70 m2 4 - sold
M149 V D 35,64 m2 2 - sold
M150 Parter D 67,55 m2 3 - sold
M151 Parter D 42,91 m2 2 - sold
M152 Parter D 32,86 m2 1 - sold
M153 Parter D 33,85 m2 1 - sold
M154 I D 67,55 m2 3 - reservation See the plan
M155 I D 42,91 m2 2 - sold
M156 I D 32,86 m2 1 - sold
M157 I D 59,92 m2 3 683 088 zł available See the plan
M158 II D 67,55 m2 3 - sold
M159 II D 42,91 m2 2 - sold
M160 II D 32,86 m2 1 - sold
M161 II D 59,92 m2 3 - sold
M162 III D 67,55 m2 3 776 825 zł available See the plan
M163 III D 42,91 m2 2 - sold
M164 III D 32,86 m2 1 - sold
M165 III D 59,92 m2 3 - sold
M166 IV D 67,55 m2 3 783 580 zł available See the plan
M167 IV D 42,91 m2 2 - sold
M168 IV D 32,86 m2 1 - sold
M169 IV D 59,92 m2 3 - sold
M170 V D 67,55 m2 3 790 335 zł available See the plan
M171 V D 42,91 m2 2 - sold
M172 V D 32,86 m2 1 - sold
M173 V D 59,92 m2 3 - sold
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide