Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
M1 I 36,23 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M2 I 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M3 I 81,05 m2 5 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M4 I 53,49 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M5 I 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M6 I 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M7 I 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M8 I 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M9 I 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M10 II 36,26 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M11 II 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M12 II 81,24 m2 5 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M13 II 53,49 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M14 II 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M15 II 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M16 II 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M17 II 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M18 II 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M19 III 36,26 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M20 III 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M21 III 81,24 m2 5 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M22 III 53,49 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M23 III 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M24 III 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M25 III 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M26 III 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M27 III 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M28 IV 36,26 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M29 IV 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M30 IV 81,24 m2 5 Zapytaj o cenę sprzedane
M31 IV 53,38 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M32 IV 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M33 IV 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M34 IV 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M35 IV 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M36 IV 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M37 V 36,26 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M38 V 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M39 V 81,24 m2 5 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M40 V 53,49 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M41 V 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M42 V 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M43 V 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M44 V 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M45 V 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M46 VI 36,26 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M47 VI 52,36 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M48 VI 81,24 m2 5 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M49 VI 53,49 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M50 VI 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M51 VI 53,24 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M52 VI 38,53 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M53 VI 38,77 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M54 VI 34,91 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M55 Parter 33,67 m2 1 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M56 Parter 84,94 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M57 Parter 67,86 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M58 Parter 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M59 Parter 79,27 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M60 I 53,43 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M61 I 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M62 I 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M63 I 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M64 I 79,30 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M65 II 53,42 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M66 II 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M67 II 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M68 II 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M69 II 79,30 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M70 III 53,42 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M71 III 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M72 III 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M73 III 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M74 III 79,30 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M75 IV 53,42 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M76 IV 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M77 IV 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M78 IV 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M79 IV 79,30 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M80 V 53,42 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M81 V 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę sprzedane
M82 V 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M83 V 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
M84 V 79,30 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M85 VI 53,42 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M86 VI 85,15 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M87 VI 67,97 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M88 VI 53,67 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M89 VI 79,31 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M90 Parter 42,95 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M91 Parter 75,56 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M92 Parter 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M93 Parter 72,13 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M94 Parter 70,45 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M95 I 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M96 I 75,57 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M97 I 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M98 I 72,18 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M99 I 70,45 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M100 II 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M101 II 75,57 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M102 II 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M103 II 72,19 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M104 II 70,45 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M105 III 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M106 III 75,55 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M107 III 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M108 III 54,17 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M109 III 44,47 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M110 III 39,29 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M111 IV 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M112 IV 75,56 m2 4 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M113 IV 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M114 IV 54,17 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M115 IV 44,47 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M116 IV 39,29 m2 2 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M117 V 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M118 V 75,56 m2 4 Zapytaj o cenę sprzedane
M119 V 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M120 V 54,17 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M121 V 44,47 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M122 V 39,29 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M123 VI 54,16 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M124 VI 75,56 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M125 VI 53,53 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
M126 VI 54,17 m2 3 Zapytaj o cenę wstępna rezerwacja Zobacz plan
M127 VI 44,47 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
M128 VI 39,29 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj