Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 Parter C 52,59 m2 3 520 641 zł dostępne Zobacz plan
2 I C 52,59 m2 3 531 159 zł dostępne Zobacz plan
3 I C 40,79 m2 2 465 006 zł dostępne Zobacz plan
4 I C 32,47 m2 1 360 417 zł dostępne Zobacz plan
5 I C 38,41 m2 2 407 146 zł dostępne Zobacz plan
6 I C 38,41 m2 2 407 146 zł dostępne Zobacz plan
7 I C 45,18 m2 2 460 836 zł dostępne Zobacz plan
8 II C 52,59 m2 3 536 418 zł dostępne Zobacz plan
9 II C 40,79 m2 2 469 085 zł dostępne Zobacz plan
10 II C 32,47 m2 1 363 664 zł dostępne Zobacz plan
11 II C 38,41 m2 2 410 987 zł dostępne Zobacz plan
12 II C 38,41 m2 2 410 987 zł dostępne Zobacz plan
13 II C 45,18 m2 2 465 354 zł dostępne Zobacz plan
14 III C 52,59 m2 3 541 677 zł dostępne Zobacz plan
15 III C 40,79 m2 2 473 164 zł dostępne Zobacz plan
16 III C 32,47 m2 1 366 911 zł dostępne Zobacz plan
17 III C 38,41 m2 2 414 828 zł dostępne Zobacz plan
18 III C 38,41 m2 2 414 828 zł dostępne Zobacz plan
19 III C 45,18 m2 2 469 872 zł dostępne Zobacz plan
20 IV C 52,59 m2 3 546 936 zł dostępne Zobacz plan
21 IV C 40,79 m2 2 477 243 zł dostępne Zobacz plan
22 IV C 32,47 m2 1 370 158 zł dostępne Zobacz plan
23 IV C 38,41 m2 2 418 669 zł dostępne Zobacz plan
24 IV C 38,41 m2 2 418 669 zł dostępne Zobacz plan
25 IV C 45,18 m2 2 474 390 zł dostępne Zobacz plan
26 V C 52,59 m2 3 552 195 zł dostępne Zobacz plan
27 V C 40,79 m2 2 481 322 zł dostępne Zobacz plan
28 V C 32,47 m2 1 373 405 zł dostępne Zobacz plan
29 V C 38,41 m2 2 422 510 zł dostępne Zobacz plan
30 V C 38,41 m2 2 422 510 zł dostępne Zobacz plan
31 V C 45,18 m2 2 478 908 zł dostępne Zobacz plan
32 Parter C 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
33 Parter C 56,91 m2 3 597 555 zł dostępne Zobacz plan
34 Parter C 51,51 m2 3 515 100 zł dostępne Zobacz plan
35 I C 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
36 I C 56,91 m2 3 586 173 zł dostępne Zobacz plan
37 I C 65,01 m2 4 650 100 zł dostępne Zobacz plan
38 II C 35,64 m2 2 409 860 zł dostępne Zobacz plan
39 II C 56,91 m2 3 591 864 zł dostępne Zobacz plan
40 II C 65,01 m2 4 656 601 zł dostępne Zobacz plan
41 III C 35,64 m2 2 413 424 zł dostępne Zobacz plan
42 III C 56,91 m2 3 597 555 zł dostępne Zobacz plan
43 III C 65,01 m2 4 663 102 zł dostępne Zobacz plan
44 IV C 35,64 m2 2 416 988 zł dostępne Zobacz plan
45 IV C 56,91 m2 3 603 246 zł dostępne Zobacz plan
46 IV C 65,01 m2 4 669 603 zł dostępne Zobacz plan
47 V C 35,64 m2 2 420 552 zł dostępne Zobacz plan
48 V C 56,91 m2 3 608 937 zł dostępne Zobacz plan
49 V C 65,01 m2 4 676 104 zł dostępne Zobacz plan
50 Parter C 61,98 m2 3 - sprzedane
51 Parter C 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
52 I C 55,66 m2 2 573 298 zł dostępne Zobacz plan
53 I C 39,38 m2 2 450 901 zł dostępne Zobacz plan
54 I C 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
55 II C 55,66 m2 3 578 864 zł dostępne Zobacz plan
56 II C 39,38 m2 2 454 839 zł dostępne Zobacz plan
57 II C 35,64 m2 2 409 860 zł dostępne Zobacz plan
58 III C 55,66 m2 3 - sprzedane
59 III C 39,38 m2 2 - sprzedane
60 III C 35,64 m2 2 413 424 zł dostępne Zobacz plan
61 IV C 55,66 m2 3 589 996 zł dostępne Zobacz plan
62 IV C 39,38 m2 2 - sprzedane
63 IV C 35,64 m2 2 416 988 zł dostępne Zobacz plan
64 V C 55,66 m2 3 595 562 zł dostępne Zobacz plan
65 V C 39,38 m2 2 466 653 zł dostępne Zobacz plan
66 V C 35,64 m2 2 420 552 zł dostępne Zobacz plan
67 Parter C 80,20 m2 4 - sprzedane
68 Parter C 39,00 m2 2 - sprzedane
69 Parter C 32,86 m2 1 377 890 zł dostępne Zobacz plan
70 Parter C 33,85 m2 1 368 965 zł dostępne Zobacz plan
71 I C 80,20 m2 4 906 260 zł dostępne Zobacz plan
72 I C 39,00 m2 2 - sprzedane
73 I C 32,86 m2 1 371 318 zł dostępne Zobacz plan
74 I C 59,92 m2 3 623 168 zł dostępne Zobacz plan
75 II C 80,20 m2 4 914 280 zł dostępne Zobacz plan
76 II C 39,00 m2 2 450 450 zł dostępne Zobacz plan
77 II C 32,86 m2 1 374 604 zł dostępne Zobacz plan
78 II C 59,92 m2 3 629 160 zł dostępne Zobacz plan
79 III C 80,20 m2 4 922 300 zł dostępne Zobacz plan
80 III C 39,00 m2 2 454 350 zł dostępne Zobacz plan
81 III C 32,86 m2 1 377 890 zł dostępne Zobacz plan
82 III C 59,92 m2 3 635 152 zł dostępne Zobacz plan
83 IV C 80,20 m2 4 930 320 zł dostępne Zobacz plan
84 IV C 39,00 m2 2 458 250 zł dostępne Zobacz plan
85 IV C 32,86 m2 1 381 176 zł dostępne Zobacz plan
86 IV C 59,92 m2 3 641 144 zł dostępne Zobacz plan
87 V C 80,20 m2 4 938 340 zł dostępne Zobacz plan
88 V C 39,00 m2 2 462 150 zł dostępne Zobacz plan
89 V C 32,86 m2 1 384 462 zł dostępne Zobacz plan
90 V C 59,92 m2 3 647 136 zł dostępne Zobacz plan
91 Parter D 52,59 m2 3 520 641 zł dostępne Zobacz plan
92 I D 52,59 m2 3 531 159 zł dostępne Zobacz plan
93 I D 70,02 m2 4 721 206 zł dostępne Zobacz plan
94 I D 38,41 m2 2 407 146 zł dostępne Zobacz plan
95 I D 38,41 m2 2 407 146 zł dostępne Zobacz plan
96 I D 45,18 m2 2 460 836 zł dostępne Zobacz plan
97 II D 52,59 m2 3 536 418 zł dostępne Zobacz plan
98 II D 70,02 m2 4 728 208 zł dostępne Zobacz plan
99 II D 38,41 m2 2 410 987 zł dostępne Zobacz plan
100 II D 38,41 m2 2 410 987 zł dostępne Zobacz plan
101 II D 45,18 m2 2 - sprzedane
102 III D 52,59 m2 3 541 677 zł dostępne Zobacz plan
103 III D 70,02 m2 4 735 210 zł dostępne Zobacz plan
104 III D 38,41 m2 2 414 828 zł dostępne Zobacz plan
105 III D 38,41 m2 2 414 828 zł dostępne Zobacz plan
106 III D 45,18 m2 2 469 872 zł dostępne Zobacz plan
107 IV D 52,59 m2 3 546 936 zł dostępne Zobacz plan
108 IV D 70,02 m2 4 742 212 zł dostępne Zobacz plan
109 IV D 38,41 m2 2 418 669 zł dostępne Zobacz plan
110 IV D 38,41 m2 2 - sprzedane
111 IV D 45,18 m2 2 474 390 zł dostępne Zobacz plan
112 V D 52,59 m2 3 552 195 zł dostępne Zobacz plan
113 V D 70,02 m2 4 749 214 zł dostępne Zobacz plan
114 V D 38,41 m2 2 422 510 zł dostępne Zobacz plan
115 V D 38,41 m2 2 - sprzedane
116 V D 45,18 m2 2 478 908 zł dostępne Zobacz plan
117 Parter D 41,48 m2 2 456 280 zł dostępne Zobacz plan
118 Parter D 39,38 m2 2 - sprzedane
119 Parter D 60,00 m2 3 624 000 zł dostępne Zobacz plan
120 I D 55,66 m2 3 573 298 zł dostępne Zobacz plan
121 I D 39,38 m2 3 - sprzedane
122 I D 60,00 m2 3 624 000 zł dostępne Zobacz plan
123 II D 55,66 m2 3 578 864 zł dostępne Zobacz plan
124 II D 39,38 m2 3 454 839 zł dostępne Zobacz plan
125 II D 60,00 m2 3 630 000 zł dostępne Zobacz plan
126 III D 55,66 m2 3 584 430 zł dostępne Zobacz plan
127 III D 39,38 m2 2 458 777 zł dostępne Zobacz plan
128 III D 60,00 m2 3 636 000 zł dostępne Zobacz plan
129 IV D 55,66 m2 3 589 996 zł dostępne Zobacz plan
130 IV D 39,38 m2 3 462 715 zł dostępne Zobacz plan
131 IV D 60,00 m2 3 642 000 zł dostępne Zobacz plan
132 V D 55,66 m2 3 595 562 zł dostępne Zobacz plan
133 V D 39,38 m2 3 466 653 zł dostępne Zobacz plan
134 V D 60,00 m2 3 648 000 zł dostępne Zobacz plan
135 Parter D 61,98 m2 3 613 602 zł dostępne Zobacz plan
136 Parter D 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
137 I D 55,66 m2 3 573 298 zł dostępne Zobacz plan
138 I D 39,38 m2 2 450 901 zł dostępne Zobacz plan
139 I D 35,64 m2 2 406 296 zł dostępne Zobacz plan
140 II D 55,66 m2 3 578 864 zł dostępne Zobacz plan
141 II D 39,38 m2 2 - sprzedane
142 II D 35,64 m2 2 409 860 zł dostępne Zobacz plan
143 III D 55,66 m2 3 - sprzedane
144 III D 39,38 m2 2 - sprzedane
145 III D 35,64 m2 2 413 424 zł dostępne Zobacz plan
146 IV D 95,70 m2 4 1 090 980 zł dostępne Zobacz plan
147 IV D 35,64 m2 2 416 988 zł dostępne Zobacz plan
148 V D 95,70 m2 4 1 100 550 zł dostępne Zobacz plan
149 V D 35,64 m2 2 420 552 zł dostępne Zobacz plan
150 Parter D 67,55 m2 3 695 765 zł dostępne Zobacz plan
151 Parter D 42,91 m2 2 493 465 zł dostępne Zobacz plan
152 Parter D 32,86 m2 1 377 890 zł dostępne Zobacz plan
153 Parter D 33,85 m2 1 368 965 zł dostępne Zobacz plan
154 I D 67,55 m2 3 695 765 zł dostępne Zobacz plan
155 I D 42,91 m2 2 484 883 zł dostępne Zobacz plan
156 I D 32,86 m2 1 371 318 zł dostępne Zobacz plan
157 I D 59,92 m2 3 623 168 zł dostępne Zobacz plan
158 II D 67,55 m2 3 702 520 zł dostępne Zobacz plan
159 II D 42,91 m2 2 489 174 zł dostępne Zobacz plan
160 II D 32,86 m2 1 374 604 zł dostępne Zobacz plan
161 II D 59,92 m2 3 629 160 zł dostępne Zobacz plan
162 III D 67,55 m2 3 709 275 zł dostępne Zobacz plan
163 III D 42,91 m2 2 - sprzedane
164 III D 32,86 m2 1 377 890 zł dostępne Zobacz plan
165 III D 59,92 m2 3 635 152 zł dostępne Zobacz plan
166 IV D 67,55 m2 3 716 030 zł dostępne Zobacz plan
167 IV D 42,91 m2 2 497 756 zł dostępne Zobacz plan
168 IV D 32,86 m2 1 381 176 zł dostępne Zobacz plan
169 IV D 59,92 m2 3 641 144 zł dostępne Zobacz plan
170 V D 67,55 m2 3 722 785 zł dostępne Zobacz plan
171 V D 42,91 m2 2 502 047 zł dostępne Zobacz plan
172 V D 32,86 m2 1 384 462 zł dostępne Zobacz plan
173 V D 59,92 m2 3 647 136 zł dostępne Zobacz plan
label

Firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła. Tytuł ten dzierżymy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Krakowski Deweloper Roku 2020-2021
ukryj