Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 1 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
2 1 46,51 m2 3 339 523 zł dostępne Zobacz plan
3 1 46,51 m2 3 325 570 zł dostępne Zobacz plan
4 1 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
5 1 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
6 1 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
7 1 56,44 m2 3 383 792 zł dostępne Zobacz plan
8 1 56,44 m2 3 400 724 zł dostępne Zobacz plan
9 1 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
10 2 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
11 2 46,31 m2 3 338 063 zł dostępne Zobacz plan
12 2 46,31 m2 3 324 170 zł dostępne Zobacz plan
13 2 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
14 2 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
15 2 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
16 2 56,45 m2 3 383 860 zł dostępne Zobacz plan
17 2 56,45 m2 3 400 795 zł dostępne Zobacz plan
18 2 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
19 3 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
20 3 46,51 m2 3 339 523 zł dostępne Zobacz plan
22 3 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
23 3 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
24 3 39,91 m2 2 283 361 zł dostępne Zobacz plan
25 3 56,44 m2 3 383 792 zł dostępne Zobacz plan
26 3 56,44 m2 3 400 724 zł dostępne Zobacz plan
27 3 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
28 4 39,91 m2 2 293 339 zł dostępne Zobacz plan
29 4 46,31 m2 3 340 379 zł dostępne Zobacz plan
30 4 46,31 m2 3 326 486 zł dostępne Zobacz plan
31 4 39,91 m2 2 285 357 zł dostępne Zobacz plan
32 4 39,91 m2 2 285 357 zł dostępne Zobacz plan
33 4 39,91 m2 2 285 357 zł dostępne Zobacz plan
34 4 56,45 m2 3 386 683 zł dostępne Zobacz plan
35 4 56,45 m2 3 403 618 zł dostępne Zobacz plan
36 4 39,91 m2 2 293 339 zł dostępne Zobacz plan
37 5 39,91 m2 2 295 334 zł dostępne Zobacz plan
38 5 46,51 m2 3 344 174 zł dostępne Zobacz plan
39 5 46,51 m2 3 330 221 zł dostępne Zobacz plan
40 5 39,91 m2 2 287 352 zł dostępne Zobacz plan
41 5 39,91 m2 2 287 352 zł dostępne Zobacz plan
42 5 39,91 m2 2 287 352 zł dostępne Zobacz plan
43 5 56,44 m2 3 389 436 zł dostępne Zobacz plan
44 5 56,44 m2 3 406 368 zł dostępne Zobacz plan
45 5 39,91 m2 2 295 334 zł dostępne Zobacz plan
46 6 39,91 m2 2 297 330 zł dostępne Zobacz plan
48 6 46,31 m2 3 331 117 zł dostępne Zobacz plan
49 6 39,91 m2 2 289 348 zł dostępne Zobacz plan
50 6 39,91 m2 2 289 348 zł dostępne Zobacz plan
51 6 39,91 m2 2 289 348 zł dostępne Zobacz plan
52 6 56,45 m2 3 392 328 zł dostępne Zobacz plan
53 6 56,45 m2 3 409 263 zł dostępne Zobacz plan
54 6 39,91 m2 2 297 330 zł dostępne Zobacz plan
55 7 39,91 m2 2 299 325 zł dostępne Zobacz plan
56 7 46,51 m2 3 348 825 zł dostępne Zobacz plan
57 7 46,51 m2 3 334 872 zł dostępne Zobacz plan
58 7 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
59 7 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
60 7 39,91 m2 2 291 343 zł dostępne Zobacz plan
61 7 56,44 m2 3 395 080 zł dostępne Zobacz plan
62 7 56,44 m2 3 412 012 zł dostępne Zobacz plan
63 7 39,91 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
64 8 39,91 m2 2 301 321 zł dostępne Zobacz plan
65 8 46,31 m2 3 349 641 zł dostępne Zobacz plan
66 8 46,31 m2 3 335 748 zł dostępne Zobacz plan
67 8 39,91 m2 2 293 339 zł dostępne Zobacz plan
68 8 39,91 m2 2 293 339 zł dostępne Zobacz plan
69 8 39,91 m2 2 293 339 zł dostępne Zobacz plan
70 8 56,45 m2 3 397 973 zł dostępne Zobacz plan
71 8 56,45 m2 3 414 908 zł dostępne Zobacz plan
72 8 39,91 m2 2 301 321 zł dostępne Zobacz plan
73 9 39,91 m2 2 303 316 zł dostępne Zobacz plan
74 9 46,51 m2 3 353 476 zł dostępne Zobacz plan
75 9 46,51 m2 3 339 523 zł dostępne Zobacz plan
76 9 39,91 m2 3 295 334 zł dostępne Zobacz plan
77 9 39,91 m2 3 295 334 zł dostępne Zobacz plan
78 9 39,91 m2 3 295 334 zł dostępne Zobacz plan
79 9 56,44 m2 3 400 724 zł dostępne Zobacz plan
80 9 56,44 m2 3 417 656 zł dostępne Zobacz plan
81 9 39,91 m2 2 303 316 zł dostępne Zobacz plan
82 10 39,91 m2 2 305 312 zł dostępne Zobacz plan
83 10 46,31 m2 3 354 272 zł dostępne Zobacz plan
84 10 46,31 m2 3 340 379 zł dostępne Zobacz plan
85 10 39,91 m2 2 297 330 zł dostępne Zobacz plan
86 10 39,91 m2 2 297 330 zł dostępne Zobacz plan
87 10 39,91 m2 2 297 330 zł dostępne Zobacz plan
88 10 56,45 m2 3 403 618 zł dostępne Zobacz plan
89 10 56,45 m2 3 420 553 zł dostępne Zobacz plan
90 10 39,91 m2 2 305 312 zł dostępne Zobacz plan
91 11 39,91 m2 2 307 307 zł dostępne Zobacz plan
92 11 46,51 m2 3 358 127 zł dostępne Zobacz plan
93 11 46,51 m2 3 344 174 zł dostępne Zobacz plan
94 11 39,91 m2 2 299 325 zł dostępne Zobacz plan
95 11 39,91 m2 2 299 325 zł dostępne Zobacz plan
96 11 39,91 m2 2 299 325 zł dostępne Zobacz plan
97 11 56,44 m2 3 406 368 zł dostępne Zobacz plan
98 11 56,44 m2 3 423 300 zł dostępne Zobacz plan
99 11 39,91 m2 2 307 307 zł dostępne Zobacz plan
100 12 39,91 m2 2 309 303 zł dostępne Zobacz plan
101 12 46,31 m2 3 358 903 zł dostępne Zobacz plan
102 12 46,31 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
103 12 39,91 m2 2 301 321 zł dostępne Zobacz plan
104 12 39,91 m2 2 301 321 zł dostępne Zobacz plan
105 12 39,91 m2 2 301 321 zł dostępne Zobacz plan
106 12 56,45 m2 3 409 263 zł dostępne Zobacz plan
107 12 56,45 m2 3 426 198 zł dostępne Zobacz plan
108 12 39,91 m2 2 309 303 zł dostępne Zobacz plan
109 13 39,91 m2 2 311 298 zł dostępne Zobacz plan
110 13 46,51 m2 3 362 778 zł dostępne Zobacz plan
111 13 46,51 m2 3 348 825 zł dostępne Zobacz plan
112 13 39,91 m2 2 303 316 zł dostępne Zobacz plan
113 13 39,91 m2 2 303 316 zł dostępne Zobacz plan
114 13 39,91 m2 2 303 316 zł dostępne Zobacz plan
115 13 56,44 m2 3 412 012 zł dostępne Zobacz plan
116 13 56,44 m2 3 428 944 zł dostępne Zobacz plan
117 13 39,91 m2 2 311 298 zł dostępne Zobacz plan
118 14 39,91 m2 2 313 294 zł dostępne Zobacz plan
119 14 46,31 m2 3 363 534 zł dostępne Zobacz plan
120 14 46,31 m2 3 349 641 zł dostępne Zobacz plan
121 14 39,91 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
122 14 39,91 m2 2 305 312 zł dostępne Zobacz plan
124 14 56,45 m2 3 414 908 zł dostępne Zobacz plan
125 14 56,45 m2 3 431 843 zł dostępne Zobacz plan
126 14 39,91 m2 2 313 294 zł dostępne Zobacz plan
127 15 39,91 m2 2 325 267 zł dostępne Zobacz plan
128 15 46,51 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
129 15 46,51 m2 3 365 104 zł dostępne Zobacz plan
130a 15 80,51 m2 3 634 419 zł dostępne Zobacz plan
132a 15 97,00 m2 4 748 840 zł dostępne Zobacz plan
134a 15 97,00 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
136 16 39,91 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
137 16 46,31 m2 3 377 427 zł dostępne Zobacz plan
138 16 46,31 m2 3 363 534 zł dostępne Zobacz plan
139 16 39,91 m2 2 317 285 zł dostępne Zobacz plan
142 16 56,45 m2 3 431 843 zł dostępne Zobacz plan
143 16 56,45 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
144 16 39,91 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
145 17 39,91 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
146 17 46,51 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
147 17 46,51 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
148a 17 80,51 m2 3 634 419 zł dostępne Zobacz plan
150a 17 96,99 m2 4 748 763 zł dostępne Zobacz plan
152a 17 97,00 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan