Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 I 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
2 I 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
3 I 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
4 I 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
5 I 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
6 I 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
7 I 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
8 I 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
9 I 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
10 II 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
11 II 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
12 II 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
13 II 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
14 II 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
15 II 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
16 II 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
17 II 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
18 II 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
19 III 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
20 III 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
21 III 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
22 III 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
23 III 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
24 III 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
25 III 56,42 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
26 III 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
27 III 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
28 IV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
29 IV 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
30 IV 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
31 IV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
32 IV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
33 IV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
34 IV 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
35 IV 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
36 IV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
37 V 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
38 V 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
39 V 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
40 V 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
41 V 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
42 V 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
43 V 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
44 V 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
45 V 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
46 VI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
47 VI 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
48 VI 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
49 VI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
50 VI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
51 VI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
52 VI 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
53 VI 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
54 VI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
55 VII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
56 VII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
57 VII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
58 VII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
59 VII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
60 VII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
61 VII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
62 VII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
63 VII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
64 VIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
65 VIII 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
66 VIII 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
67 VIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
68 VIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
69 VIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
70 VIII 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
71 VIII 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
72 VIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
73 IX 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
74 IX 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
75 IX 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
76 IX 39,91 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
77 IX 39,91 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
78 IX 39,91 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
79 IX 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
80 IX 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
81 IX 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
82 X 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
83 X 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
84 X 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
85 X 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
86 X 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
87 X 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
88 X 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
89 X 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
90 X 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
91 XI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
92 XI 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
93 XI 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
94 XI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
95 XI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
96 XI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
97 XI 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
98 XI 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
99 XI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
100 XII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
101 XII 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
102 XII 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
103 XII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
104 XII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
105 XII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
106 XII 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
107 XII 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
108 XII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
109 XIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
110 XIII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
111 XIII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
112 XIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
113 XIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
114 XIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
115 XIII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
116 XIII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
117 XIII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
118 XIV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
119 XIV 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
120 XIV 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
121 XIV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
122 XIV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
123 XIV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
124 XIV 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
125 XIV 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
126 XIV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
127 XV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
128 XV 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
129 XV 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
130 XV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
130a XV 80,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
131 XV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
132 XV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
132a XV 96,99 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
133 XV 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
134 XV 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
134a XV 97,00 m2 4 Zapytaj o cenę sprzedane
135 XV 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
136 XVI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
137 XVI 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
138 XVI 46,31 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
139 XVI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
140 XVI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
141 XVI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
142 XVI 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
143 XVI 56,45 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
144 XVI 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
145 XVII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
146 XVII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
147 XVII 46,51 m2 3 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
148 XVII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
148a XVII 80,51 m2 3 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
149 XVII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
150 XVII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
150a XVII 97,00 m2 4 Zapytaj o cenę dostępne Zobacz plan
151 XVII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
152 XVII 56,44 m2 3 Zapytaj o cenę sprzedane
152a XVII 97,00 m2 4 Zapytaj o cenę rezerwacja Zobacz plan
153 XVII 39,91 m2 2 Zapytaj o cenę sprzedane
label

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła.

Zobacz więcej
Krakowski Deweloper Roku 2020
ukryj