Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 Parter E 52,51 m2 3 472 590 zł dostępne Zobacz plan
2 I E 52,51 m2 3 477 841 zł dostępne Zobacz plan
3 I E 70,77 m2 4 672 315 zł dostępne Zobacz plan
4 I E 38,45 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
5 I E 38,36 m2 2 383 600 zł dostępne Zobacz plan
6 I E 45,27 m2 2 430 065 zł dostępne Zobacz plan
7 II E 52,51 m2 3 483 092 zł dostępne Zobacz plan
8 II E 70,77 m2 4 679 392 zł dostępne Zobacz plan
9 II E 38,45 m2 2 388 345 zł dostępne Zobacz plan
10 II E 38,36 m2 2 387 436 zł dostępne Zobacz plan
11 II E 45,27 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
12 III E 52,51 m2 3 488 343 zł dostępne Zobacz plan
13 III E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
14 III E 38,45 m2 2 392 190 zł dostępne Zobacz plan
15 III E 38,36 m2 2 391 272 zł dostępne Zobacz plan
16 III E 45,27 m2 2 439 119 zł dostępne Zobacz plan
17 IV E 52,51 m2 3 493 594 zł dostępne Zobacz plan
18 IV E 70,77 m2 4 693 546 zł dostępne Zobacz plan
19 IV E 38,45 m2 2 396 035 zł dostępne Zobacz plan
20 IV E 38,36 m2 2 395 108 zł dostępne Zobacz plan
21 IV E 45,27 m2 2 443 646 zł dostępne Zobacz plan
22 V E 52,51 m2 3 498 845 zł dostępne Zobacz plan
23 V E 70,77 m2 4 700 623 zł dostępne Zobacz plan
24 V E 38,45 m2 2 399 880 zł dostępne Zobacz plan
25 V E 38,36 m2 2 398 944 zł dostępne Zobacz plan
26 V E 45,27 m2 2 448 173 zł dostępne Zobacz plan
27 Parter E 33,79 m2 1 344 658 zł dostępne Zobacz plan
28 Parter E 32,81 m2 1 341 224 zł dostępne Zobacz plan
29 Parter E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
30 I E 60,15 m2 3 565 410 zł dostępne Zobacz plan
31 I E 32,68 m2 1 343 140 zł dostępne Zobacz plan
32 I E 35,64 m2 2 374 220 zł dostępne Zobacz plan
33 II E 60,15 m2 3 571 425 zł dostępne Zobacz plan
34 II E 32,68 m2 1 346 408 zł dostępne Zobacz plan
35 II E 35,64 m2 2 377 784 zł dostępne Zobacz plan
36 III E 60,15 m2 3 577 440 zł dostępne Zobacz plan
37 III E 32,68 m2 1 349 676 zł dostępne Zobacz plan
38 III E 35,64 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
39 IV E 60,15 m2 3 583 455 zł dostępne Zobacz plan
40 IV E 32,68 m2 1 352 944 zł dostępne Zobacz plan
42 V E 60,15 m2 3 589 470 zł dostępne Zobacz plan
43 V E 32,68 m2 1 356 212 zł dostępne Zobacz plan
44 V E 35,64 m2 2 388 476 zł dostępne Zobacz plan
45 Parter E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
46 Parter E 61,99 m2 3 557 910 zł dostępne Zobacz plan
47 I E 35,64 m2 2 374 220 zł dostępne Zobacz plan
48 I E 39,33 m2 2 397 233 zł dostępne Zobacz plan
49 I E 55,53 m2 3 516 429 zł dostępne Zobacz plan
50 II E 35,64 m2 2 377 784 zł dostępne Zobacz plan
51 II E 39,33 m2 2 401 166 zł dostępne Zobacz plan
52 II E 55,53 m2 3 521 982 zł dostępne Zobacz plan
53 III E 35,64 m2 2 381 348 zł dostępne Zobacz plan
54 III E 39,33 m2 2 405 099 zł dostępne Zobacz plan
55 III E 55,53 m2 3 527 535 zł dostępne Zobacz plan
56 IV E 35,64 m2 2 384 912 zł dostępne Zobacz plan
57 IV E 39,33 m2 2 409 032 zł dostępne Zobacz plan
58 IV E 55,53 m2 3 533 088 zł dostępne Zobacz plan
59 V E 35,64 m2 2 388 476 zł dostępne Zobacz plan
60 V E 39,33 m2 2 412 965 zł dostępne Zobacz plan
61 V E 55,53 m2 3 538 641 zł dostępne Zobacz plan
62 Parter E 67,51 m2 3 600 839 zł dostępne Zobacz plan
63 Parter E 42,94 m2 2 433 694 zł dostępne Zobacz plan
64 Parter E 56,82 m2 3 522 744 zł dostępne Zobacz plan
65 Parter E 51,75 m2 3 476 100 zł dostępne Zobacz plan
66 I E 67,59 m2 3 608 310 zł dostępne Zobacz plan
67 I E 42,94 m2 2 437 988 zł dostępne Zobacz plan
68 I E 56,82 m2 3 528 426 zł dostępne Zobacz plan
69 I E 65,08 m2 4 598 736 zł dostępne Zobacz plan
70 II E 67,59 m2 3 615 069 zł dostępne Zobacz plan
71 II E 42,94 m2 2 442 282 zł dostępne Zobacz plan
72 II E 56,82 m2 3 534 108 zł dostępne Zobacz plan
73 II E 65,08 m2 4 605 244 zł dostępne Zobacz plan
74 III E 67,59 m2 3 621 828 zł dostępne Zobacz plan
75 III E 42,94 m2 2 446 576 zł dostępne Zobacz plan
76 III E 56,82 m2 3 539 790 zł dostępne Zobacz plan
77 III E 65,08 m2 4 611 752 zł dostępne Zobacz plan
78 IV E 105,91 m2 5 995 554 zł dostępne Zobacz plan
79 IV E 56,82 m2 3 545 472 zł dostępne Zobacz plan
80 IV E 65,08 m2 4 618 260 zł dostępne Zobacz plan
81 V E 105,91 m2 5 1 006 145 zł dostępne Zobacz plan
82 V E 56,82 m2 3 551 154 zł dostępne Zobacz plan
83 V E 65,08 m2 4 624 768 zł dostępne Zobacz plan
84 Parter E 52,51 m2 3 472 590 zł dostępne Zobacz plan
85 I E 52,51 m2 3 477 841 zł dostępne Zobacz plan
86 I E 40,77 m2 2 419 931 zł dostępne Zobacz plan
87 I E 33,04 m2 1 340 312 zł dostępne Zobacz plan
88 I E 38,45 m2 2 384 500 zł dostępne Zobacz plan
89 I E 38,36 m2 2 383 600 zł dostępne Zobacz plan
90 I E 45,27 m2 2 430 065 zł dostępne Zobacz plan
91 II E 52,51 m2 3 483 092 zł dostępne Zobacz plan
92 II E 40,77 m2 2 424 008 zł dostępne Zobacz plan
93 II E 33,04 m2 1 343 616 zł dostępne Zobacz plan
94 II E 38,45 m2 2 388 345 zł dostępne Zobacz plan
95 II E 38,36 m2 2 387 436 zł dostępne Zobacz plan
96 II E 45,27 m2 2 434 592 zł dostępne Zobacz plan
97 III E 52,51 m2 3 488 343 zł dostępne Zobacz plan
98 III E 40,77 m2 2 428 085 zł dostępne Zobacz plan
99 III E 33,04 m2 1 346 920 zł dostępne Zobacz plan
100 III E 38,45 m2 2 392 190 zł dostępne Zobacz plan
101 III E 38,36 m2 2 391 272 zł dostępne Zobacz plan
102 III E 45,27 m2 2 439 119 zł dostępne Zobacz plan
103 IV E 52,51 m2 3 493 594 zł dostępne Zobacz plan
104 IV E 40,77 m2 2 432 162 zł dostępne Zobacz plan
105 IV E 33,04 m2 1 350 224 zł dostępne Zobacz plan
106 IV E 38,45 m2 2 396 035 zł dostępne Zobacz plan
107 IV E 38,36 m2 2 395 108 zł dostępne Zobacz plan
108 IV E 45,27 m2 2 443 646 zł dostępne Zobacz plan
109 V E 52,51 m2 3 498 845 zł dostępne Zobacz plan
110 V E 40,77 m2 2 436 239 zł dostępne Zobacz plan
111 V E 33,04 m2 1 353 528 zł dostępne Zobacz plan
112 V E 38,45 m2 2 399 880 zł dostępne Zobacz plan
113 V E 38,36 m2 2 398 944 zł dostępne Zobacz plan
114 V E 45,27 m2 2 448 173 zł dostępne Zobacz plan
115 Parter E 33,80 m2 1 344 760 zł dostępne Zobacz plan
116 Parter E 32,81 m2 1 341 224 zł dostępne Zobacz plan
117 Parter E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
118 I E 60,15 m2 3 565 410 zł dostępne Zobacz plan
119 I E 32,74 m2 1 343 770 zł dostępne Zobacz plan
120 I E 35,64 m2 2 374 220 zł dostępne Zobacz plan
121 II E 60,15 m2 3 571 425 zł dostępne Zobacz plan
122 II E 32,74 m2 1 347 044 zł dostępne Zobacz plan
123 II E 35,64 m2 2 377 784 zł dostępne Zobacz plan
124 III E 60,15 m2 3 577 440 zł dostępne Zobacz plan
125 III E 32,74 m2 1 350 318 zł dostępne Zobacz plan
126 III E 35,64 m2 2 381 348 zł dostępne Zobacz plan
127 IV E 60,15 m2 3 583 455 zł dostępne Zobacz plan
128 IV E 32,74 m2 1 353 592 zł dostępne Zobacz plan
129 IV E 35,64 m2 2 384 912 zł dostępne Zobacz plan
130 V E 60,15 m2 3 589 470 zł dostępne Zobacz plan
131 V E 32,74 m2 1 356 866 zł dostępne Zobacz plan
132 V E 35,64 m2 2 388 476 zł dostępne Zobacz plan
133 Parter E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
134 Parter E 61,99 m2 3 557 910 zł dostępne Zobacz plan
135 I E 35,64 m2 2 374 220 zł dostępne Zobacz plan
136 I E 39,33 m2 2 397 233 zł dostępne Zobacz plan
137 I E 55,53 m2 3 516 429 zł dostępne Zobacz plan
138 II E 35,64 m2 2 377 784 zł dostępne Zobacz plan
139 II E 39,33 m2 2 401 166 zł dostępne Zobacz plan
140 II E 55,53 m2 3 521 982 zł dostępne Zobacz plan
141 III E 35,64 m2 2 381 348 zł dostępne Zobacz plan
142 III E 39,33 m2 2 405 099 zł dostępne Zobacz plan
143 III E 55,53 m2 3 527 535 zł dostępne Zobacz plan
144 IV E 35,64 m2 2 384 912 zł dostępne Zobacz plan
145 IV E 39,32 m2 2 408 928 zł dostępne Zobacz plan
146 IV E 55,53 m2 3 533 088 zł dostępne Zobacz plan
147 V E 35,64 m2 2 388 476 zł dostępne Zobacz plan
148 V E 39,33 m2 2 412 965 zł dostępne Zobacz plan
149 V E 55,53 m2 3 538 641 zł dostępne Zobacz plan
150 Parter E 67,51 m2 3 600 839 zł dostępne Zobacz plan
151 Parter E 42,94 m2 2 433 694 zł dostępne Zobacz plan
152 Parter E 39,34 m2 2 393 400 zł dostępne Zobacz plan
153 Parter E 41,48 m2 2 414 800 zł dostępne Zobacz plan
154 I E 67,59 m2 3 608 310 zł dostępne Zobacz plan
155 I E 42,94 m2 2 437 988 zł dostępne Zobacz plan
156 I E 39,34 m2 2 397 334 zł dostępne Zobacz plan
157 I E 55,53 m2 3 516 429 zł dostępne Zobacz plan
158 II E 67,59 m2 3 615 069 zł dostępne Zobacz plan
159 II E 42,94 m2 2 442 282 zł dostępne Zobacz plan
160 II E 39,34 m2 2 401 268 zł dostępne Zobacz plan
161 II E 55,53 m2 3 521 982 zł dostępne Zobacz plan
162 III E 67,59 m2 3 621 828 zł dostępne Zobacz plan
163 III E 42,94 m2 2 446 576 zł dostępne Zobacz plan
164 III E 39,34 m2 2 405 202 zł dostępne Zobacz plan
165 III E 55,53 m2 3 527 535 zł dostępne Zobacz plan
166 IV E 105,91 m2 5 995 554 zł dostępne Zobacz plan
167 IV E 39,34 m2 2 409 136 zł dostępne Zobacz plan
168 IV E 55,53 m2 3 533 088 zł dostępne Zobacz plan
169 V E 105,91 m2 5 1 006 145 zł dostępne Zobacz plan
170 V E 39,34 m2 2 413 070 zł dostępne Zobacz plan
171 V E 55,53 m2 3 538 641 zł dostępne Zobacz plan
41 IV E 35,64 m2 2 384 912 zł dostępne Zobacz plan