Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
1 Parter E 52,51 m2 3 446 335 zł dostępne Zobacz plan
3 I E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
4 I E 38,45 m2 2 365 275 zł dostępne Zobacz plan
5 I E 38,36 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
6 I E 45,27 m2 2 407 430 zł dostępne Zobacz plan
7 II E 52,51 m2 3 456 837 zł dostępne Zobacz plan
8 II E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
9 II E 38,45 m2 2 369 120 zł dostępne Zobacz plan
10 II E 38,36 m2 2 368 256 zł dostępne Zobacz plan
11 II E 45,27 m2 2 411 957 zł dostępne Zobacz plan
12 III E 52,51 m2 3 462 088 zł dostępne Zobacz plan
13 III E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
14 III E 38,45 m2 2 372 965 zł dostępne Zobacz plan
15 III E 38,36 m2 2 372 092 zł dostępne Zobacz plan
16 III E 45,27 m2 2 416 484 zł dostępne Zobacz plan
17 IV E 52,51 m2 3 467 339 zł dostępne Zobacz plan
18 IV E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
19 IV E 38,45 m2 2 376 810 zł dostępne Zobacz plan
20 IV E 38,36 m2 2 375 928 zł dostępne Zobacz plan
21 IV E 45,27 m2 2 421 011 zł dostępne Zobacz plan
22 V E 52,51 m2 3 472 590 zł dostępne Zobacz plan
23 V E 70,77 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
24 V E 38,45 m2 2 380 655 zł dostępne Zobacz plan
25 V E 38,36 m2 2 379 764 zł dostępne Zobacz plan
26 V E 45,27 m2 2 425 538 zł dostępne Zobacz plan
27 Parter E 33,79 m2 1 327 763 zł dostępne Zobacz plan
28 Parter E 32,81 m2 1 324 819 zł dostępne Zobacz plan
29 Parter E 35,64 m2 2 352 836 zł dostępne Zobacz plan
30 I E 60,15 m2 3 535 335 zł dostępne Zobacz plan
31 I E 32,68 m2 1 326 800 zł dostępne Zobacz plan
32 I E 35,64 m2 2 356 400 zł dostępne Zobacz plan
33 II E 60,15 m2 3 541 350 zł dostępne Zobacz plan
34 II E 32,68 m2 1 330 068 zł dostępne Zobacz plan
35 II E 35,64 m2 2 359 964 zł dostępne Zobacz plan
36 III E 60,15 m2 3 547 365 zł dostępne Zobacz plan
37 III E 32,68 m2 1 333 336 zł dostępne Zobacz plan
38 III E 35,64 m2 2 363 528 zł dostępne Zobacz plan
39 IV E 60,15 m2 3 553 380 zł dostępne Zobacz plan
40 IV E 32,68 m2 1 336 604 zł dostępne Zobacz plan
42 V E 60,15 m2 3 559 395 zł dostępne Zobacz plan
43 V E 32,68 m2 1 339 872 zł dostępne Zobacz plan
44 V E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
45 Parter E 35,64 m2 2 352 836 zł dostępne Zobacz plan
46 Parter E 61,99 m2 3 526 915 zł dostępne Zobacz plan
47 I E 35,64 m2 2 356 400 zł dostępne Zobacz plan
48 I E 39,33 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
49 I E 55,53 m2 3 488 664 zł dostępne Zobacz plan
50 II E 35,64 m2 2 359 964 zł dostępne Zobacz plan
51 II E 39,33 m2 2 381 501 zł dostępne Zobacz plan
52 II E 55,53 m2 3 494 217 zł dostępne Zobacz plan
53 III E 35,64 m2 2 363 528 zł dostępne Zobacz plan
54 III E 39,33 m2 2 385 434 zł dostępne Zobacz plan
55 III E 55,53 m2 3 499 770 zł dostępne Zobacz plan
56 IV E 35,64 m2 2 367 092 zł dostępne Zobacz plan
57 IV E 39,33 m2 2 389 367 zł dostępne Zobacz plan
58 IV E 55,53 m2 3 505 323 zł dostępne Zobacz plan
59 V E 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
60 V E 39,33 m2 2 393 300 zł dostępne Zobacz plan
61 V E 55,53 m2 3 510 876 zł dostępne Zobacz plan
62 Parter E 67,51 m2 3 567 084 zł dostępne Zobacz plan
63 Parter E 42,94 m2 2 412 224 zł dostępne Zobacz plan
64 Parter E 56,82 m2 3 494 334 zł dostępne Zobacz plan
65 Parter E 51,75 m2 3 450 225 zł dostępne Zobacz plan
66 I E 67,59 m2 3 574 515 zł dostępne Zobacz plan
67 I E 42,94 m2 2 416 518 zł dostępne Zobacz plan
68 I E 56,82 m2 3 500 016 zł dostępne Zobacz plan
69 I E 65,08 m2 4 566 196 zł dostępne Zobacz plan
71 II E 42,94 m2 2 420 812 zł dostępne Zobacz plan
72 II E 56,82 m2 3 505 698 zł dostępne Zobacz plan
73 II E 65,08 m2 4 572 704 zł dostępne Zobacz plan
75 III E 42,94 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
76 III E 56,82 m2 3 511 380 zł dostępne Zobacz plan
77 III E 65,08 m2 4 579 212 zł dostępne Zobacz plan
78 IV E 105,91 m2 5 942 599 zł dostępne Zobacz plan
79 IV E 56,82 m2 3 517 062 zł dostępne Zobacz plan
80 IV E 65,08 m2 4 - rezerwacja Zobacz plan
81 V E 105,91 m2 5 953 190 zł dostępne Zobacz plan
82 V E 56,82 m2 3 522 744 zł dostępne Zobacz plan
83 V E 65,08 m2 4 592 228 zł dostępne Zobacz plan
41 IV E 35,64 m2 2 367 092 zł dostępne Zobacz plan
84 Parter F 52,51 m2 3 446 335 zł dostępne Zobacz plan
86 I F 40,77 m2 2 399 546 zł dostępne Zobacz plan
87 I F 33,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
88 I F 38,45 m2 2 365 275 zł dostępne Zobacz plan
89 I F 38,36 m2 2 364 420 zł dostępne Zobacz plan
90 I F 45,27 m2 2 407 430 zł dostępne Zobacz plan
91 II F 52,51 m2 3 456 837 zł dostępne Zobacz plan
92 II F 40,77 m2 2 403 623 zł dostępne Zobacz plan
93 II F 33,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
94 II F 38,45 m2 2 369 120 zł dostępne Zobacz plan
95 II F 38,36 m2 2 368 256 zł dostępne Zobacz plan
96 II F 45,27 m2 2 411 957 zł dostępne Zobacz plan
97 III F 52,51 m2 3 462 088 zł dostępne Zobacz plan
99 III F 33,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
100 III F 38,45 m2 2 372 965 zł dostępne Zobacz plan
101 III F 38,36 m2 2 372 092 zł dostępne Zobacz plan
102 III F 45,27 m2 2 416 484 zł dostępne Zobacz plan
103 IV F 52,51 m2 3 467 339 zł dostępne Zobacz plan
104 IV F 40,77 m2 2 411 777 zł dostępne Zobacz plan
105 IV F 33,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
106 IV F 38,45 m2 2 376 810 zł dostępne Zobacz plan
107 IV F 38,36 m2 2 375 928 zł dostępne Zobacz plan
108 IV F 45,27 m2 2 421 011 zł dostępne Zobacz plan
109 V F 52,51 m2 3 472 590 zł dostępne Zobacz plan
110 V F 40,77 m2 2 415 854 zł dostępne Zobacz plan
111 V F 33,04 m2 1 - rezerwacja Zobacz plan
112 V F 38,45 m2 2 380 655 zł dostępne Zobacz plan
113 V F 38,36 m2 2 379 764 zł dostępne Zobacz plan
114 V F 45,27 m2 2 425 538 zł dostępne Zobacz plan
115 Parter F 33,80 m2 1 327 860 zł dostępne Zobacz plan
116 Parter F 32,81 m2 1 324 819 zł dostępne Zobacz plan
117 Parter F 35,64 m2 2 352 836 zł dostępne Zobacz plan
118 I F 60,15 m2 3 535 335 zł dostępne Zobacz plan
119 I F 32,74 m2 1 327 400 zł dostępne Zobacz plan
120 I F 35,64 m2 2 356 400 zł dostępne Zobacz plan
121 II F 60,15 m2 3 541 350 zł dostępne Zobacz plan
122 II F 32,74 m2 1 330 674 zł dostępne Zobacz plan
123 II F 35,64 m2 2 359 964 zł dostępne Zobacz plan
124 III F 60,15 m2 3 547 365 zł dostępne Zobacz plan
125 III F 32,74 m2 1 333 948 zł dostępne Zobacz plan
126 III F 35,64 m2 2 363 528 zł dostępne Zobacz plan
127 IV F 60,15 m2 3 553 380 zł dostępne Zobacz plan
128 IV F 32,74 m2 1 337 222 zł dostępne Zobacz plan
129 IV F 35,64 m2 2 367 092 zł dostępne Zobacz plan
130 V F 60,15 m2 3 559 395 zł dostępne Zobacz plan
131 V F 32,74 m2 1 340 496 zł dostępne Zobacz plan
132 V F 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
133 Parter F 35,64 m2 2 352 836 zł dostępne Zobacz plan
134 Parter F 61,99 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
135 I F 35,64 m2 2 356 400 zł dostępne Zobacz plan
136 I F 39,33 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
137 I F 55,53 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
138 II F 35,64 m2 2 359 964 zł dostępne Zobacz plan
139 II F 39,33 m2 2 381 501 zł dostępne Zobacz plan
140 II F 55,53 m2 3 494 217 zł dostępne Zobacz plan
141 III F 35,64 m2 2 363 528 zł dostępne Zobacz plan
142 III F 39,33 m2 2 385 434 zł dostępne Zobacz plan
143 III F 55,53 m2 3 499 770 zł dostępne Zobacz plan
144 IV F 35,64 m2 2 367 092 zł dostępne Zobacz plan
145 IV F 39,32 m2 2 389 268 zł dostępne Zobacz plan
146 IV F 55,53 m2 3 505 323 zł dostępne Zobacz plan
147 V F 35,64 m2 2 370 656 zł dostępne Zobacz plan
148 V F 39,33 m2 2 393 300 zł dostępne Zobacz plan
149 V F 55,53 m2 3 510 876 zł dostępne Zobacz plan
150 Parter F 67,51 m2 3 567 084 zł dostępne Zobacz plan
151 Parter F 42,94 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
152 Parter F 39,34 m2 2 373 730 zł dostępne Zobacz plan
153 Parter F 41,48 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
154 I F 67,59 m2 3 574 515 zł dostępne Zobacz plan
155 I F 42,94 m2 2 416 518 zł dostępne Zobacz plan
156 I F 39,34 m2 2 - rezerwacja Zobacz plan
157 I F 55,53 m2 3 - rezerwacja Zobacz plan
158 II F 67,59 m2 3 581 274 zł dostępne Zobacz plan
159 II F 42,94 m2 2 420 812 zł dostępne Zobacz plan
160 II F 39,34 m2 2 381 598 zł dostępne Zobacz plan
161 II F 55,53 m2 3 494 217 zł dostępne Zobacz plan
162 III F 67,59 m2 3 588 033 zł dostępne Zobacz plan
164 III F 39,34 m2 2 385 532 zł dostępne Zobacz plan
165 III F 55,53 m2 3 499 770 zł dostępne Zobacz plan
166 IV F 105,91 m2 5 942 599 zł dostępne Zobacz plan
167 IV F 39,34 m2 2 389 466 zł dostępne Zobacz plan
168 IV F 55,53 m2 3 505 323 zł dostępne Zobacz plan
169 V F 105,91 m2 5 - rezerwacja Zobacz plan
170 V F 39,34 m2 2 393 400 zł dostępne Zobacz plan
171 V F 55,53 m2 3 510 876 zł dostępne Zobacz plan
label

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Bryksy po raz kolejny została wyróżniona tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku oraz I nagrodą Złotego Sokoła.

Zobacz więcej
Krakowski Deweloper Roku 2020