News

08.10.2020

KrakoVska in Rzeszów - start of construction

We are pleased to announce that the construction of the KrakoVska investment in Rzeszów is just starting.

For more information about the complex under construction, please visit: KrakoVska - We live here! and to our Sales Office in Rzeszów at Hetmańska 75 street.

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide