News

03.02.2022

Saska Blu stage III - start of construction

We are pleased to inform you that the construction of the Saska Blu investment stage III started in January.

 

For more information about the complex under construction, please visit: https://bryksy.pl/inwestycja/saska-blu-etap-iii and to our Sales Office in Krakow at 8 Lipska Street.

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide