Up Up
List of apartments Image search engine
  • free
  • reserved
  • sold
Back
Apartment number Floor Surface No. of rooms Price Status Plan
M1 Ground floor 49,28 m2 3 586 432 zł available See the plan
M2 Ground floor 90,37 m2 4 - sold
M3 I 60,21 m2 3 680 373 zł available See the plan
M4 I 49,28 m2 3 - sold
M5 I 84,56 m2 4 - sold
M6 I 38,40 m2 2 - sold
M7 II 60,21 m2 3 686 394 zł available See the plan
M8 II 49,28 m2 3 - sold
M9 II 84,56 m2 4 997 808 zł available See the plan
M10 II 66,01 m2 3 699 706 zł available See the plan
M11 III 60,21 m2 3 692 415 zł available See the plan
M12 III 49,28 m2 3 - sold
M13 III 84,56 m2 4 - sold
M14 III 66,01 m2 3 706 307 zł available See the plan
M15 IV 60,21 m2 3 698 436 zł available See the plan
M16 IV 49,28 m2 3 - sold
M17 IV 84,56 m2 4 - sold
M18 IV 66,01 m2 3 - sold
M19 V 60,21 m2 3 704 457 zł available See the plan
M20 V 49,28 m2 3 - sold
M21 V 84,56 m2 4 - sold
M22 V 66,01 m2 3 - sold
M23 Ground floor 43,42 m2 2 - sold
M24 I 81,29 m2 4 796 642 zł available See the plan
M25 I 55,51 m2 3 627 263 zł available See the plan
M26 I 40,64 m2 2 495 808 zł available See the plan
M27 I 40,74 m2 2 497 028 zł available See the plan
M28 I 40,74 m2 2 497 028 zł available See the plan
M29 I 44,19 m2 2 530 280 zł available See the plan
M30 I 40,11 m2 2 - reservation See the plan
M31 I 40,06 m2 2 500 750 zł available See the plan
M32 I 39,49 m2 2 481 778 zł available See the plan
M33 II 81,29 m2 4 804 771 zł available See the plan
M34 II 55,51 m2 3 - sold
M35 II 40,64 m2 2 499 872 zł available See the plan
M36 II 40,74 m2 2 - sold
M37 II 40,85 m2 2 502 455 zł available See the plan
M38 II 44,19 m2 2 534 699 zł available See the plan
M39 II 40,11 m2 2 505 386 zł available See the plan
M40 II 40,16 m2 2 506 016 zł available See the plan
M41 II 39,49 m2 2 485 727 zł available See the plan
M42 III 81,29 m2 4 812 900 zł available See the plan
M43 III 55,51 m2 3 - sold
M44 III 40,64 m2 2 503 936 zł available See the plan
M45 III 40,74 m2 2 505 176 zł available See the plan
M46 III 40,85 m2 2 506 540 zł available See the plan
M47 III 44,19 m2 2 539 118 zł available See the plan
M48 III 40,11 m2 2 - sold
M49 III 40,16 m2 2 510 032 zł available See the plan
M50 III 39,49 m2 2 489 676 zł available See the plan
M51 IV 81,29 m2 4 - sold
M52 IV 55,51 m2 3 - sold
M53 IV 40,64 m2 2 508 000 zł available See the plan
M54 IV 40,74 m2 2 509 250 zł available See the plan
M55 IV 40,85 m2 2 510 625 zł available See the plan
M56 IV 44,19 m2 2 543 537 zł available See the plan
M57 IV 40,11 m2 2 - sold
M58 IV 40,16 m2 2 514 048 zł available See the plan
M59 IV 39,49 m2 2 493 625 zł available See the plan
M60 V 81,29 m2 4 - sold
M61 V 55,51 m2 3 649 467 zł available See the plan
M62 V 40,64 m2 2 512 064 zł available See the plan
M63 V 40,74 m2 2 513 324 zł available See the plan
M64 V 40,85 m2 2 514 710 zł available See the plan
M65 V 44,19 m2 2 547 956 zł available See the plan
M66 V 40,11 m2 2 - reservation See the plan
M67 V 40,16 m2 2 - reservation See the plan
M68 V 39,49 m2 2 - reservation See the plan
M69 Ground floor 68,83 m2 3 825 960 zł available See the plan
M70 Ground floor 92,44 m2 4 - sold
M71 Ground floor 40,06 m2 2 500 750 zł available See the plan
M72 Ground floor 59,80 m2 3 699 660 zł available See the plan
M73 Ground floor 37,84 m2 2 476 784 zł available See the plan
M74 Ground floor 39,51 m2 2 482 022 zł available See the plan
M75 Ground floor 38,82 m2 2 461 958 zł available See the plan
M76 Ground floor 38,73 m2 2 468 633 zł available See the plan
M77 Ground floor 40,84 m2 2 494 164 zł available See the plan
M78 I 68,83 m2 3 825 960 zł available See the plan
M79 I 92,44 m2 4 - sold
M80 I 40,06 m2 2 - sold
M81 I 59,80 m2 3 699 660 zł available See the plan
M82 I 37,83 m2 2 476 658 zł available See the plan
M83 I 43,69 m2 2 524 280 zł available See the plan
M84 I 40,85 m2 2 502 455 zł available See the plan
M85 I 39,23 m2 2 482 529 zł available See the plan
M86 II 68,83 m2 3 - sold
M87 II 92,44 m2 4 - sold
M88 II 40,06 m2 2 - reservation See the plan
M89 II 59,80 m2 3 705 640 zł available See the plan
M90 II 37,83 m2 2 - sold
M91 II 43,69 m2 2 528 649 zł available See the plan
M92 II 40,85 m2 2 506 540 zł available See the plan
M93 II 39,23 m2 2 486 452 zł available See the plan
M94 III 68,83 m2 3 839 726 zł available See the plan
M95 III 92,44 m2 4 - sold
M96 III 40,06 m2 2 - sold
M97 III 59,80 m2 3 711 620 zł available See the plan
M98 III 37,83 m2 2 - sold
M99 III 43,69 m2 2 - sold
M100 III 40,85 m2 2 510 625 zł available See the plan
M101 III 39,23 m2 2 490 375 zł available See the plan
M102 IV 68,83 m2 3 - reservation See the plan
M103 IV 92,44 m2 4 - sold
M104 IV 40,06 m2 2 - reservation See the plan
M105 IV 59,80 m2 3 717 600 zł available See the plan
M106 IV 37,83 m2 2 - reservation See the plan
M107 IV 43,69 m2 2 - sold
M108 IV 40,85 m2 2 514 710 zł available See the plan
M109 IV 39,23 m2 2 - sold
M110 V 68,83 m2 3 - sold
M111 V 92,44 m2 4 - sold
M112 V 40,06 m2 2 - reservation See the plan
M113 V 59,80 m2 3 - sold
M114 V 37,83 m2 2 - reservation See the plan
M115 V 43,69 m2 2 541 756 zł available See the plan
M116 V 40,85 m2 2 518 795 zł available See the plan
M117 V 39,23 m2 2 - sold
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide