Up Up
List of apartments Image search engine
  • free
  • reserved
  • sold
Back
Apartment number Floor Surface No. of rooms Price Status Plan
M1 Ground floor 49,92 m2 3 - sold
M2 Ground floor 90,95 m2 4 - sold
M3 I 60,86 m2 3 833 782 zł available See the plan
M4 I 49,92 m2 3 - sold
M5 I 85,05 m2 4 - sold
M6 I 38,79 m2 2 - sold
M7 II 60,86 m2 3 - sold
M8 II 49,92 m2 3 - sold
M9 II 85,05 m2 4 - sold
M10 II 66,31 m2 3 - sold
M11 III 60,86 m2 3 - sold
M12 III 49,92 m2 3 - sold
M13 III 85,05 m2 4 - sold
M14 III 66,31 m2 3 - sold
M15 IV 60,86 m2 3 - sold
M16 IV 49,92 m2 3 - sold
M17 IV 85,05 m2 4 - sold
M18 IV 66,31 m2 3 - sold
M19 V 60,86 m2 3 - sold
M20 V 49,92 m2 3 - sold
M21 V 85,05 m2 4 - sold
M22 V 66,31 m2 3 - sold
M23 Ground floor 44,01 m2 2 - sold
M24 I 81,77 m2 4 - sold
M25 I 55,81 m2 3 - sold
M26 I 40,73 m2 2 - sold
M27 I 40,73 m2 2 - sold
M28 I 40,73 m2 2 - sold
M29 I 44,20 m2 2 - sold
M30 I 40,11 m2 2 - sold
M31 I 40,07 m2 2 - sold
M32 I 39,62 m2 2 - sold
M33 II 81,77 m2 4 - sold
M34 II 55,81 m2 3 - sold
M35 II 40,73 m2 2 - sold
M36 II 40,73 m2 2 - sold
M37 II 40,84 m2 2 - sold
M38 II 44,20 m2 2 - sold
M39 II 40,11 m2 2 - sold
M40 II 40,16 m2 2 - sold
M41 II 39,62 m2 2 - sold
M42 III 81,77 m2 4 - sold
M43 III 55,81 m2 3 - sold
M44 III 40,73 m2 2 - sold
M45 III 40,73 m2 2 - sold
M46 III 40,84 m2 2 - sold
M47 III 44,20 m2 2 - sold
M48 III 40,11 m2 2 - sold
M49 III 40,16 m2 2 - sold
M50 III 39,62 m2 2 - sold
M51 IV 81,77 m2 4 - sold
M52 IV 55,81 m2 3 - sold
M53 IV 40,73 m2 2 - sold
M54 IV 40,73 m2 2 - sold
M55 IV 40,84 m2 2 - sold
M56 IV 44,20 m2 2 - sold
M57 IV 40,11 m2 2 - sold
M58 IV 40,16 m2 2 - sold
M59 IV 39,62 m2 2 - sold
M60 V 81,77 m2 4 - sold
M61 V 55,81 m2 3 - sold
M62 V 40,73 m2 2 - sold
M63 V 40,73 m2 2 - sold
M64 V 40,84 m2 2 - sold
M65 V 44,20 m2 2 - sold
M66 V 40,11 m2 2 - sold
M67 V 40,16 m2 2 - sold
M68 V 39,62 m2 2 - sold
M69 Ground floor 69,57 m2 3 - sold
M70 Ground floor 93,25 m2 4 - sold
M71 Ground floor 40,12 m2 2 - sold
M72 Ground floor 59,68 m2 3 - sold
M73 Ground floor 38,30 m2 2 - sold
M74 Ground floor 39,99 m2 2 - sold
M75 Ground floor 39,41 m2 2 - sold
M76 Ground floor 39,25 m2 2 - sold
M77 Ground floor 40,82 m2 2 632 710 zł available See the plan
M78 I 69,57 m2 3 - sold
M79 I 93,25 m2 4 - sold
M80 I 40,12 m2 2 - sold
M81 I 59,68 m2 3 - sold
M82 I 38,30 m2 2 - sold
M83 I 44,29 m2 2 - sold
M84 I 40,84 m2 2 - sold
M85 I 39,21 m2 2 - sold
M86 II 69,57 m2 3 - sold
M87 II 93,25 m2 4 - sold
M88 II 40,12 m2 2 - sold
M89 II 59,68 m2 3 - sold
M90 II 38,30 m2 2 - sold
M91 II 44,29 m2 2 - sold
M92 II 40,84 m2 2 - sold
M93 II 39,21 m2 2 - sold
M94 III 69,57 m2 3 - sold
M95 III 93,25 m2 4 - sold
M96 III 40,12 m2 2 - sold
M97 III 59,68 m2 3 - sold
M98 III 38,30 m2 2 - sold
M99 III 44,29 m2 2 - sold
M100 III 40,84 m2 2 - sold
M101 III 39,21 m2 2 - sold
M102 IV 69,57 m2 3 - sold
M103 IV 93,25 m2 4 - sold
M104 IV 40,12 m2 2 - sold
M105 IV 59,68 m2 3 - sold
M106 IV 38,30 m2 2 - sold
M107 IV 44,29 m2 2 - sold
M108 IV 40,84 m2 2 - sold
M109 IV 39,21 m2 2 - sold
M110 V 69,57 m2 3 - sold
M111 V 93,25 m2 4 - sold
M112 V 40,12 m2 2 - sold
M113 V 59,68 m2 3 - sold
M114 V 38,30 m2 2 - sold
M115 V 44,29 m2 2 - sold
M116 V 40,84 m2 2 - sold
M117 V 39,21 m2 2 - sold
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide