Guide

Tips for everyone

Mieszkanie na kredyt

Mieszkanie na kredyt

Pierwszym kosztem jaki pojawia się na etapie wnioskowania o kredyt jest koszt wyceny nieruchomości. Bank musi oszacować rynkową wartość nieruchomości, aby móc wyznaczyć wskaźnik LTV - jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Część banków pobiera opłatę na etapie wnioskowania o kredyt i jest ona bezzwrotna, inne dopiero w momencie podpisania przez Klienta umowy kredytowej. Gdyby Klient nie zdecydował się na ofertę tego banku, to jej nie płaci, analiza i wydanie decyzji odbywa się bezkosztowo.

W zależności od oferty banku kolejny koszt to prowizja za udzielenie kredytu, może być ona skredytowana lub Klient płaci ją z własnych środków. Banki w swoich ofertach posiadają również ubezpieczenia na życie, lub ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, pobytu w szpitalu czy inwalidztwa. Niektóre z tych ubezpieczeń są na cały okres kredytowania, inne na 3, 4, 5 pierwszych lat spłaty kreydtu, później polisa wygasa i Klient może ją wydłużyć na kolejny okres, ale zwykle nie jest do tego obligowany. Takie polisy są często kosztem jaki Klient ponosi comiesięcznie, ale są i takie, które należy opłacić z góry za wymagany przez bank okres kredytowania.

Zapłata środków do dewelopera następuje w formie transz - zgodnie z harmonogramem i wysokością zawartymi w umowie deweloperskie/przedwstępnej, którą Klient zawarł z deweloperem. Każdorazowa wypłata środków z kredytu na rachunek dewelopera wiąże się ze zleceniem przez bank kontroli budowanej inwestycji. Bank weryfikuje czy postęp prac jest prawidłowy w stosunku do harmonogramu prac jaki zawarł deweloper w prospekcie informacyjnym. Klient ponosi ten koszt już z własnych środków.

Kolejnym kosztem, jaki wpływa na comiesięczna ratę kredytową, jest jego oprocentowanie, które składa się m.in z marży - jej wysokość uzależniona jest  od aktualnej oferty banku, czasami bywa negocjowalna. Drugą składową oprocentowania jest WIBOR, może być WIBOR3M-3-miesięczny lub WIBOR6M- 6-miesięczny. Są to najczęściej spotykane wartości. Suma obu wartości marży i WIBOR-u daje nam oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Przy wyborze kredytu należy więc zwrócić uwagę nie tylko na wysokość marży, która z całą pewnością jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na wysokość odsetek jakie musimy zapłacić za cały okres kredytowania, ale również na koszt prowizji, jaką bank pobiera oraz na koszty wymaganych ubezpieczeń.

Musimy pamiętać, że nieruchomość, która jest skredytowana należy ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych. Takie ubezpieczenie jest drugim, po wpisie hipoteki, zabezpieczeniem kredytu hipotecznego dla banku. Polisę można wykupić bezpośrednio w banku lub dostarczyć zakupioną wew własnym zakresie, ważne by sprawdzić czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest akceptowalne przez wybrany bank. 

Klienci często zadają nam pytanie, czy mogą kredyt nadpłacać, albo spłacić wcześniej. Oczywiście, że tak! Należy jednak pamiętać, że część banków pobiera w pierwszych trzech latach opłatę za nadpłatę lub wcześniejsza całkowitą spłatę kredytu. Są to zwykle koszty rzędy kilku procent od kwoty nadpłacanej lub kwoty całkowitej spłaty, ale są i takie banki, które tej opłaty nie mają.

Podsumowując. Przed podjęciem decyzji o kredycie hipotecznym warto spotkać się z doradcą kredytowym Private Brokers, który szczegółowo omówi wszystkie koszty około kredytowe i zwróci uwagę na każdą kwestie, o której powinniśmy wiedzieć. Warto też podkreślić, że w jednym miejscu, możemy w ciągu jednego spotkania sprawdzić oferty wszystkich banków kredytujących nieruchomości. Nie musimy spotykać się z kilkunastoma pracownikami banków, którzy zawsze swoją ofertę przedstawiają w superlatywach, przemilczając wady. Kredyt  można realizować szybciej również dlatego, że posiadamy niezbędne dokumenty inwestycji i sami dbamy o ich aktualizację. Swoim Klientom doradca kredytowuy oddajemy do dyspozycji swojego kuriera, dzięki czemu przepływ dokumentów na lini kredytobiorca - bank - deweloper często nie wymaga nawet  wychodzenia z domu. Najważniejsze jednak, że cała usługa dla Klientów jest bezpłatna. 

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide