Up Up
List of apartments Image search engine
  • free
  • reserved
  • sold
Back
Apartment number Floor Surface No. of rooms Price Status Plan
M1 Parter 52,68 m2 3 Ask about price available See the plan
M2 Parter 35,63 m2 2 Ask about price available See the plan
M3 I 64,04 m2 3 Ask about price available See the plan
M4 I 35,63 m2 2 Ask about price sold
M5 I 67,33 m2 4 Ask about price available See the plan
M6 II 64,04 m2 3 Ask about price available See the plan
M7 II 35,63 m2 2 Ask about price sold
M8 II 67,33 m2 4 Ask about price sold
M9 III 64,04 m2 3 Ask about price available See the plan
M10 III 35,63 m2 2 Ask about price sold
M11 III 67,33 m2 4 Ask about price available See the plan
M12 IV 64,04 m2 3 Ask about price available See the plan
M13 IV 35,63 m2 2 Ask about price sold
M14 IV 125,10 m2 5 Ask about price available See the plan
M15 Parter 27,26 m2 1 Ask about price sold
M16 Parter 57,94 m2 3 Ask about price sold
M17 Parter 40,27 m2 2 Ask about price available See the plan
M18 Parter 41,04 m2 2 Ask about price available See the plan
M19 I 40,21 m2 2 Ask about price reservation See the plan
M20 I 58,09 m2 3 Ask about price sold
M21 I 40,27 m2 2 Ask about price sold
M22 I 41,02 m2 2 Ask about price sold
M23 I 69,70 m2 4 Ask about price available See the plan
M24 I 57,75 m2 3 Ask about price available See the plan
M25 II 40,21 m2 2 Ask about price available See the plan
M26 II 58,09 m2 3 Ask about price sold
M27 II 40,27 m2 2 Ask about price sold
M28 II 41,02 m2 2 Ask about price sold
M29 II 69,70 m2 4 Ask about price available See the plan
M30 II 57,75 m2 3 Ask about price available See the plan
M31 III 100,47 m2 5 Ask about price available See the plan
M32 III 48,91 m2 2 Ask about price reservation See the plan
M33 III 92,58 m2 4 Ask about price available See the plan
M34 IV 83,37 m2 4 Ask about price reservation See the plan
M35 Parter 41,29 m2 2 Ask about price available See the plan
M36 Parter 38,95 m2 2 Ask about price available See the plan
M37 Parter 64,34 m2 4 Ask about price available See the plan
M38 Parter 37,75 m2 2 Ask about price available See the plan
M39 Parter 27,24 m2 1 Ask about price sold
M40 I 57,72 m2 3 Ask about price available See the plan
M41 I 69,86 m2 4 Ask about price sold
M42 I 43,56 m2 2 Ask about price available See the plan
M43 I 41,29 m2 2 Ask about price sold
M44 I 38,95 m2 2 Ask about price available See the plan
M45 I 64,43 m2 4 Ask about price available See the plan
M46 I 37,75 m2 2 Ask about price sold
M47 I 40,20 m2 2 Ask about price sold
M48 II 57,74 m2 3 Ask about price available See the plan
M49 II 69,86 m2 4 Ask about price available See the plan
M50 II 43,58 m2 2 Ask about price sold
M51 II 41,29 m2 2 Ask about price sold
M52 II 38,95 m2 2 Ask about price sold
M53 II 64,43 m2 4 Ask about price available See the plan
M54 II 37,75 m2 2 Ask about price available See the plan
M55 II 40,20 m2 2 Ask about price sold
M56 III 57,74 m2 3 Ask about price sold
M57 III 69,86 m2 4 Ask about price available See the plan
M58 III 43,58 m2 2 Ask about price sold
M59 III 41,29 m2 2 Ask about price sold
M60 III 38,95 m2 2 Ask about price sold
M61 III 64,30 m2 4 Ask about price available See the plan
M62 III 37,75 m2 2 Ask about price sold
M63 III 40,20 m2 2 Ask about price available See the plan
M64 IV 57,74 m2 3 Ask about price available See the plan
M65 IV 69,86 m2 4 Ask about price available See the plan
M66 IV 43,58 m2 2 Ask about price available See the plan
M67 IV 41,29 m2 2 Ask about price sold
M68 IV 38,95 m2 2 Ask about price sold
M69 IV 64,30 m2 4 Ask about price reservation See the plan
M70 IV 37,75 m2 2 Ask about price available See the plan
M71 IV 40,20 m2 2 Ask about price available See the plan
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide