Aktualności

12.04.2019

Sympozjum WISE 12-14 kwietnia 2019 r. Bryksy wspiera młodzież!

W tym roku firma Bryksy w wyjątkowy sposób wspiera kształcenie młodych, ambitnych i pracowitych ludzi. Podczas jubileuszowego piątego Sympozjum Programu WISE, realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, po raz drugi przyznane zostanie Stypendium im. Profesora Miklaszewskiego, wybitnego pedagoga i mentora UEK. Stypendium zostało ufundowane przez firmę Bryksy i wręczone zostanie przez Prezesa Mariusza Bryksy, podczas uroczystości otwarcia sympozjum w dniu 12.04.2019. Stypendium ustanowione zostało w celu nagradzania i wspierania wybitnych absolwentów WISE, zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) to elitarny program studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który funkcjonuje od 2013 roku. Jest to nowa i unikatowa formuła studiowania, edukacja zindywidualizowana, nastawiona na konkretne potrzeby i oczekiwania studenta. Dlatego też studenci WISE mają wolność wyboru przedmiotów. Obowiązkowe są tylko przedmioty kierunkowe. Natomiast przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru dobierają sobie spośród wszystkich dostępnych na Wydziale. Takie rozwiązanie umożliwia studentom ukształtowanie swojego profilu zawodowego wykraczając poza zakres jednej specjalności. WISE to również edukacja spersonalizowana, oparta na relacji z tutorem.  Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, indywidualnego opiekuna studenta. Tutoriale to spotkania jeden na jeden z tutorem, wspólna podróż oparta na zaufaniu i współpracy, która rozwija indywidualne zainteresowania studenta poprzez: dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, realizowane indywidualnie i zespołowo. Relacja student – tutor zakłada zgodę obu stron na wymianę poglądów, opinii oraz wiedzy. Zadaniem tutora jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Perłą w koronie WISE jest coroczne Sympozjum, organizowane i prowadzone przez studentów z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji, kultury oraz sektora społecznego. Sympozjum jest miejscem spotkań i wymiany poglądów pomiędzy studentami, rozpoczynającymi swoją karierę zawodową, a wybitnymi, nietuzinkowymi osobami z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego, którzy odnieśli sukces zawodowy i chcą podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi. Firma Bryksy obecna jest na Sympozjach WISE od pierwszej ich edycji.

Tegoroczny temat Sympozjum to Świat 4.0, czyli nowe trendy i technologie oraz wyzwania jakie im towarzyszą. Studenci oraz absolwenci WISE będą mieli możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń z przedstawicielami praktyki gospodarczej w szczególności reprezentujących przedsiębiorstwa innowacyjne oraz branże kreatywne wpływające w sposób bezpośredni na tworzenie nowych przewag konkurencyjnych.

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj