Up Up
List of apartments Image search engine
  • free
  • reserved
  • sold
Back
Apartment number Floor Surface No. of rooms Price Status Plan
M1 Parter 52,68 m2 3 Ask about price sold
M2 Parter 35,63 m2 2 Ask about price sold
M3 I 64,04 m2 3 Ask about price sold
M4 I 35,63 m2 2 Ask about price sold
M5 I 67,33 m2 4 Ask about price sold
M6 II 64,04 m2 3 Ask about price sold
M7 II 35,63 m2 2 Ask about price sold
M8 II 67,33 m2 4 Ask about price sold
M9 III 64,04 m2 3 Ask about price available See the plan
M10 III 35,63 m2 2 Ask about price sold
M11 III 67,33 m2 4 Ask about price sold
M12 IV 64,04 m2 3 Ask about price sold
M13 IV 35,63 m2 2 Ask about price sold
M14 IV 125,10 m2 5 Ask about price available See the plan
M15 Parter 27,26 m2 1 Ask about price sold
M16 Parter 57,94 m2 3 Ask about price sold
M17 Parter 40,27 m2 2 Ask about price sold
M18 Parter 41,04 m2 2 Ask about price sold
M19 I 40,21 m2 2 Ask about price sold
M20 I 58,09 m2 3 Ask about price sold
M21 I 40,27 m2 2 Ask about price sold
M22 I 41,02 m2 2 Ask about price sold
M23 I 69,70 m2 4 Ask about price sold
M24 I 57,75 m2 3 Ask about price sold
M25 II 40,21 m2 2 Ask about price sold
M26 II 58,09 m2 3 Ask about price sold
M27 II 40,27 m2 2 Ask about price sold
M28 II 41,02 m2 2 Ask about price sold
M29 II 69,70 m2 4 Ask about price sold
M30 II 57,75 m2 3 Ask about price sold
M31 III 100,47 m2 5 Ask about price available See the plan
M32 III 48,91 m2 2 Ask about price reservation See the plan
M33 III 92,58 m2 4 Ask about price sold
M34 IV 83,37 m2 4 Ask about price sold
M35 Parter 41,29 m2 2 Ask about price reservation See the plan
M36 Parter 38,95 m2 2 Ask about price sold
M37 Parter 64,34 m2 4 Ask about price available See the plan
M38 Parter 37,75 m2 2 Ask about price sold
M39 Parter 27,24 m2 1 Ask about price sold
M40 I 57,72 m2 3 Ask about price sold
M41 I 69,86 m2 4 Ask about price available See the plan
M42 I 43,56 m2 2 Ask about price sold
M43 I 41,29 m2 2 Ask about price sold
M44 I 38,95 m2 2 Ask about price sold
M45 I 64,43 m2 4 Ask about price available See the plan
M46 I 37,75 m2 2 Ask about price sold
M47 I 40,20 m2 2 Ask about price sold
M48 II 57,74 m2 3 Ask about price sold
M49 II 69,86 m2 4 Ask about price sold
M50 II 43,58 m2 2 Ask about price sold
M51 II 41,29 m2 2 Ask about price sold
M52 II 38,95 m2 2 Ask about price sold
M53 II 64,43 m2 4 Ask about price sold
M54 II 37,75 m2 2 Ask about price sold
M55 II 40,20 m2 2 Ask about price sold
M56 III 57,74 m2 3 Ask about price sold
M57 III 69,86 m2 4 Ask about price sold
M58 III 43,58 m2 2 Ask about price sold
M59 III 41,29 m2 2 Ask about price sold
M60 III 38,95 m2 2 Ask about price sold
M61 III 64,30 m2 4 Ask about price sold
M62 III 37,75 m2 2 Ask about price sold
M63 III 40,20 m2 2 Ask about price sold
M64 IV 57,74 m2 3 Ask about price sold
M65 IV 69,86 m2 4 Ask about price sold
M66 IV 43,58 m2 2 Ask about price sold
M67 IV 41,29 m2 2 Ask about price sold
M68 IV 38,95 m2 2 Ask about price sold
M69 IV 64,30 m2 4 Ask about price sold
M70 IV 37,75 m2 2 Ask about price sold
M71 IV 40,20 m2 2 Ask about price sold
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

See more
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
hide