Poradnik

Porady dla każdego

Budowa finansowana z kredytu to dowód na wiarygodność dewelopera

Budowa finansowana z kredytu to dowód na wiarygodność dewelopera

 

Zacznijmy od tego, czym jest kredyt deweloperski i do czego służy? 

 

Kredyt deweloperski to produkt finansowy przeznaczony dla firm na finansowanie wielomilionowych inwestycji deweloperskich jak np. budowa całego osiedla mieszkaniowego. Pozwala on płynnie prowadzić i realizować większą liczbę projektów w jednym czasie . Dzięki finansowaniu z kredytu nabywca ma gwarancje bezpieczeństwa i stałej kontroli wydatkowanych środków realizowanej inwestycji.

Finansowanie kredytem deweloperskim przypomina odrobinę kredyt hipoteczny. Konieczny jest wkład własny – zwykle jest to około 20% lub więcej, w zależności od wymogów konkretnego Banku. Co jednak bardzo ważne i o czym powinni pamiętać przyszli Klienci inwestycji, której budowa jest finansowana z kredytu, analiza zdolności kredytowej, a tym samym pozycji i pewności dewelopera przez Bank, jest znacznie bardziej rozbudowana, szczegółowa i wnikliwa niż w przypadku analizy do zwykłego kredytu hipotecznego.

Przyznanie finansowania jest poprzedzone wnikliwą analizą finansową, ekonomiczną, budowalną i prawną. Pamiętajmy, że Banki to instytucje finansowe z założenia, nastawione na zysk i minimalizujące ryzyko. Dlatego też, zanim Bank zdecyduje się nawiązać współpracę z deweloperem, musi uzyskać maksimum pewności, że ten jest wiarygodny, wypłacalny i że nie będzie miał problemów ze spłatą należności.

 

Co dokładnie weryfikuje bank przed podjęciem decyzji o udzieleniu deweloperowi kredytu?

 

Bank dokładnie sprawdza:

- Kondycję finansową firmy deweloperskiej;

- Sukcesy i porażki (jeśli takowe miały miejsce w przeszłości);

- Czy deweloper  wywiązuje  się z zobowiązań finansowych;

- Dokładnie sprawdzane jest doświadczenie i poprzednie realizacje;

- Dogłębnie weryfikowany jest biznesplan.

Dodatkowo, bank szczegółowo analizuje dane dotyczące realizacji, na którą deweloper stara się uzyskać kredyt. Bierze pod uwagę m.in. takie aspekty jak: czy projekt jest odpowiednio przygotowany, czy przyniesie spodziewany zysk, gdzie zlokalizowana jest planowana inwestycja.

Dokładna analiza informacji na temat firmy deweloperskiej to pierwszy i absolutnie konieczny krok w kierunku pozyskania kredytowania dla danego przedsięwzięcia. Kredyty deweloperskie zazwyczaj dotyczą bardzo wysokich kwot, dlatego też każdy deweloper musi spełnić niezwykle wyśrubowane normy stawiane mu przez Bank.

Jeśli Bank wyda pozytywną ocenę zdolności kredytowej i udzieli wnioskowanego kredytu, to i tak towarzyszy deweloperowi na każdym etapie finansowanej inwestycji – sprawdza terminowość i stan zaawansowania prac na poszczególnych etapach, co z kolei jest dodatkowym zabezpieczeniem dla Kupujących mieszkania i lokale w danej inwestycji.

Dlatego też kupując mieszkanie od dewelopera, który finansuje budowę z kredytu możemy mieć pewność, że Bank sprawdził jego zdolność, pozycję i rokowania na wszystkie możliwe sposoby i na pewno nie udzieliłby mu kredytowania, gdyby miał w stosunku do niego jakiekolwiek zastrzeżenia.  

 

Pozyskanie środków z kredytu oraz wkład własny dewelopera zabezpieczają 100% finansowanie budowy i są gwarancją realizacji inwestycji niezależnie od ilości sprzedanych lokali. 

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj