Poradnik

Porady dla każdego

Procedura zakupu mieszkania – co i w jakiej kolejności należy zrobić

1. W pierwszej kolejności zapraszamy na spotkanie w Biurze Sprzedaży Bryksy zlokalizowanym przy ul. Lipskiej 8 w Krakowie. Tutaj wykwalifikowani pracownicy dokonają prezentacji inwestycji, wyczerpująco odpowiedzą na pytania Klienta, przekażą dokumenty (prospekt informacyjny, wzory umów, harmonogram płatności itp.). 

2.  Po odbytym spotkaniu w Biurze Sprzedaży, Klient ma możliwość dokonać słownej, bezpłatnej rezerwacji mieszkania na okres kilku dni roboczych. 

3. Jeśli Klient decyduje się na zakup to, w zależności od tego, na jakim etapie realizacji jest dana inwestycja, są dwa rodzaje podpisywanych z Klientem umów:

  • W przypadku inwestycji przed faktycznym rozpoczęciem prac budowalnych (przedsprzedaż) Klient zawiera z Deweloperem Umowę Rezerwacyjną oraz wpłaca opłatę rezerwacyjną. Umowa obowiązuje do momentu możliwości przystąpienia do Umowy Deweloperskiej.
  • W przypadku inwestycji w trakcie realizacji (rozpoczęta budowa) podpisywana jest Umowa Deweloperska w formie aktu notarialnego. Od momentu podpisania umowy następuje rozpoczęcie płatności w transzach według założonego dla inwestycji harmonogramu.

4. Po zawarciu umowy Klienci, którzy planują kredytować zakup nieruchomości, mają możliwość rozpoczęcia procedury kredytowej. Tutaj warto pomyśleć o wsparciu ze strony wykwalifikowanych firm, które mają doświadczenie i obycie w procesie ustaleń i realizacji umowy kredytowej z bankami. Polecamy współpracę z firmą Private Brokers. (Opiekunem firmy Bryksy jest Pani Małgorzata Kowalska – Dyrektor Sprzedaży ds. Kredytów Hipotecznych. Nr kontaktowy: +48 881-405-070). 

5. Warto pamiętać, że do określonego terminu, który jest zapisany w umowie zawartej z Deweloperem, Klient ma możliwość zgłoszenia zmian lokatorskich.

6. Na kolejnym etapie Deweloper informuje Klienta o zakończeniu prac budowalnych.

7. Następnie, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku, Deweloper zawiadamia Klienta o możliwości odbioru mieszkania.

8. Następuje spisanie protokołu odbioru oraz przekazanie kluczy do mieszkania. 

9. Teraz pora na Akt Przeniesienia Własności, który spotkamy także pod nazwą Umowa Przyrzeczona bądź Umowa Sprzedaży (w obiegu funkcjonują właśnie te trzy różne nazwy tej samej czynności - forma Aktu Notarialnego).

10. Po podpisaniu umowy sprzedaży Klient staje się Właścicielem mieszkania oraz członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Jeszcze tylko Notariusz kieruje do sądu wniosek o założenie dla lokalu odrębnej księgi wieczystej i koniec formalności.
 

 

 

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj