Aktualności

29.08.2018

Rynek mieszkaniowy w Krakowie

Rynek mieszkaniowy w Krakowie jest jednym z prężniej rozwijających się w Polsce. Sprzedaż nieruchomości jednakowo na rynku wtórnym, jak i pierwotnym rośnie z roku na rok, a prognozy ekspertów są bardziej niż optymistyczne.

Rynek nieruchomości w Krakowie odpowiada już teraz całości rynku mieszkaniowego na Litwie lub Słowenii. Jeśli zaś chodzi o rynek krajowy, to Kraków jest aktualnie na ósmy miejscu pod względem sprzedaży mieszkań. Można powiedzieć, że stolica małopolski nawiązuję do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to większość mieszkań sprzedawano jeszcze na etapie tak zwanej „dziury w ziemi”. O ile jeszcze pięć do siedmiu lat temu sprzedawano rocznie około pięciu tysięcy mieszkań, to w roku 2017 ich ilość wzrosła do prawie dziewiętnastu tysięcy. Z czego aż połowa z nich, to lokale, które będą gotowe do zasiedlenie dopiero za dwa lata.

Najwięcej nowych mieszkań buduje się na obrzeżach Krakowa i w bezpośrednim centrum miasta. Jednak ze względu na naturalne ograniczenia w postaci braku przestrzeni dostępnej dla deweloperów, coraz częściej ci szukają miejsca w sąsiednich gminach, a także na terenach podmiejskich. Wraz z ilością oddawanych mieszkań, rosną też ceny za metr kwadratowy. Choć tu trzeba uczciwie przyznać, że w pewnym stopniu zadecydowało o tym zakończenie rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. O ile jednak w roku 2016 cena mieszkania na rynku otwartym wynosiła około sześciu tysięcy złotych za metr kwadratowych, to w 2017 roku było to już siedem tysięcy. I choć nadal można tu kupić mieszkanie taniej, choćby w Nowej Hucie, to eksperci twierdzą, że i w tej dzielnicy ceny będą rosnąć. Na rosnące ceny wpływ mają też coraz wyższe ceny gruntów oraz rosnące koszty budowy, co jest jednak problemem ogólnopolskim.

Duży wpływ na rynek nieruchomości ma oczywiście też to, że Kraków staję się coraz atrakcyjniejszym miejsce dla inwestorów. Co wynika z faktu, że Krakowiacy jako obywatele stają się coraz zamożniejsi, a ich krzywa zarobków rośnie z roku na rok. Dzięki temu coraz większa liczba mieszkańców Krakowa jest sobie w stanie pozwolić na zaciągnięcie kredytu, niezbędnego w osiemdziesięciu procentu przypadkach, do zakupu mieszkania. Rosnąca liczba inwestorów oraz pracodawców wynika z korzystnego położenia geograficznego, coraz lepszego skomunikowania Krakowa z resztą Polski, a także dostępnością wysoko wykwalifikowanych i wykształconych pracowników. Wielu inwestorów docenia też specyficzny klimat Krakowa, przyjazność mieszkańców i otwartość na imigracje jednako wewnętrzną, jak i ze spoza Polski. 

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj