Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
M1 Parter 49,28 m2 3 561 792 zł dostępne Zobacz plan
M2 Parter 90,37 m2 4 1 012 144 zł dostępne Zobacz plan
M3 I 60,21 m2 3 650 268 zł dostępne Zobacz plan
M4 I 49,28 m2 3 - sprzedane
M5 I 84,56 m2 4 947 072 zł dostępne Zobacz plan
M6 I 38,40 m2 2 - sprzedane
M7 II 60,21 m2 3 656 289 zł dostępne Zobacz plan
M8 II 49,28 m2 3 - sprzedane
M9 II 84,56 m2 4 955 528 zł dostępne Zobacz plan
M10 II 66,01 m2 3 666 701 zł dostępne Zobacz plan
M11 III 60,21 m2 3 662 310 zł dostępne Zobacz plan
M12 III 49,28 m2 3 - sprzedane
M13 III 84,56 m2 4 963 984 zł dostępne Zobacz plan
M14 III 66,01 m2 3 673 302 zł dostępne Zobacz plan
M15 IV 60,21 m2 3 668 331 zł dostępne Zobacz plan
M16 IV 49,28 m2 3 - sprzedane
M17 IV 84,56 m2 4 - sprzedane
M18 IV 66,01 m2 3 679 903 zł dostępne Zobacz plan
M19 V 60,21 m2 3 674 352 zł dostępne Zobacz plan
M20 V 49,28 m2 3 - sprzedane
M21 V 84,56 m2 4 980 896 zł dostępne Zobacz plan
M22 V 66,01 m2 3 686 504 zł dostępne Zobacz plan
M23 Parter 43,42 m2 2 - sprzedane
M24 I 81,29 m2 4 715 352 zł dostępne Zobacz plan
M25 I 55,51 m2 3 599 508 zł dostępne Zobacz plan
M26 I 40,64 m2 2 475 488 zł dostępne Zobacz plan
M27 I 40,74 m2 2 476 658 zł dostępne Zobacz plan
M28 I 40,74 m2 2 476 658 zł dostępne Zobacz plan
M29 I 44,19 m2 2 508 185 zł dostępne Zobacz plan
M30 I 40,11 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M31 I 40,06 m2 2 480 720 zł dostępne Zobacz plan
M32 I 39,49 m2 2 462 033 zł dostępne Zobacz plan
M33 II 81,29 m2 4 723 481 zł dostępne Zobacz plan
M34 II 55,51 m2 3 - sprzedane
M35 II 40,64 m2 2 479 552 zł dostępne Zobacz plan
M36 II 40,74 m2 2 480 732 zł dostępne Zobacz plan
M37 II 40,85 m2 2 482 030 zł dostępne Zobacz plan
M38 II 44,19 m2 2 512 604 zł dostępne Zobacz plan
M39 II 40,11 m2 2 485 331 zł dostępne Zobacz plan
M40 II 40,16 m2 2 485 936 zł dostępne Zobacz plan
M41 II 39,49 m2 2 465 982 zł dostępne Zobacz plan
M42 III 81,29 m2 4 731 610 zł dostępne Zobacz plan
M43 III 55,51 m2 3 - sprzedane
M44 III 40,64 m2 2 483 616 zł dostępne Zobacz plan
M45 III 40,74 m2 2 484 806 zł dostępne Zobacz plan
M46 III 40,85 m2 2 486 115 zł dostępne Zobacz plan
M47 III 44,19 m2 2 517 023 zł dostępne Zobacz plan
M48 III 40,11 m2 2 489 342 zł dostępne Zobacz plan
M49 III 40,16 m2 2 489 952 zł dostępne Zobacz plan
M50 III 39,49 m2 2 469 931 zł dostępne Zobacz plan
M51 IV 81,29 m2 4 739 739 zł dostępne Zobacz plan
M52 IV 55,51 m2 3 - sprzedane
M53 IV 40,64 m2 2 487 680 zł dostępne Zobacz plan
M54 IV 40,74 m2 2 488 880 zł dostępne Zobacz plan
M55 IV 40,85 m2 2 490 200 zł dostępne Zobacz plan
M56 IV 44,19 m2 2 521 442 zł dostępne Zobacz plan
M57 IV 40,11 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M58 IV 40,16 m2 2 493 968 zł dostępne Zobacz plan
M59 IV 39,49 m2 2 473 880 zł dostępne Zobacz plan
M60 V 81,29 m2 4 - sprzedane
M61 V 55,51 m2 3 621 712 zł dostępne Zobacz plan
M62 V 40,64 m2 2 491 744 zł dostępne Zobacz plan
M63 V 40,74 m2 2 492 954 zł dostępne Zobacz plan
M64 V 40,85 m2 2 494 285 zł dostępne Zobacz plan
M65 V 44,19 m2 2 525 861 zł dostępne Zobacz plan
M66 V 40,11 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M67 V 40,16 m2 2 - sprzedane
M68 V 39,49 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M69 Parter 68,83 m2 3 791 545 zł dostępne Zobacz plan
M70 Parter 92,44 m2 4 - sprzedane
M71 Parter 40,06 m2 2 480 720 zł dostępne Zobacz plan
M72 Parter 59,80 m2 3 669 760 zł dostępne Zobacz plan
M73 Parter 37,84 m2 2 457 864 zł dostępne Zobacz plan
M74 Parter 39,51 m2 2 462 267 zł dostępne Zobacz plan
M75 Parter 38,82 m2 2 442 548 zł dostępne Zobacz plan
M76 Parter 38,73 m2 2 449 268 zł dostępne Zobacz plan
M77 Parter 40,84 m2 2 473 744 zł dostępne Zobacz plan
M78 I 68,83 m2 3 791 545 zł dostępne Zobacz plan
M79 I 92,44 m2 4 1 035 328 zł dostępne Zobacz plan
M80 I 40,06 m2 2 - sprzedane
M81 I 59,80 m2 3 669 760 zł dostępne Zobacz plan
M82 I 37,83 m2 2 457 743 zł dostępne Zobacz plan
M83 I 43,69 m2 2 502 435 zł dostępne Zobacz plan
M84 I 40,85 m2 2 482 030 zł dostępne Zobacz plan
M85 I 39,23 m2 2 462 914 zł dostępne Zobacz plan
M86 II 68,83 m2 3 - sprzedane
M87 II 92,44 m2 4 - sprzedane
M88 II 40,06 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M89 II 59,80 m2 3 675 740 zł dostępne Zobacz plan
M90 II 37,83 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M91 II 43,69 m2 2 506 804 zł dostępne Zobacz plan
M92 II 40,85 m2 2 486 115 zł dostępne Zobacz plan
M93 II 39,23 m2 2 466 837 zł dostępne Zobacz plan
M94 III 68,83 m2 3 - sprzedane
M95 III 92,44 m2 4 - sprzedane
M96 III 40,06 m2 2 - sprzedane
M97 III 59,80 m2 3 681 720 zł dostępne Zobacz plan
M98 III 37,83 m2 2 465 309 zł dostępne Zobacz plan
M99 III 43,69 m2 2 - sprzedane
M100 III 40,85 m2 2 490 200 zł dostępne Zobacz plan
M101 III 39,23 m2 2 470 760 zł dostępne Zobacz plan
M102 IV 68,83 m2 3 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M103 IV 92,44 m2 4 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M104 IV 40,06 m2 2 - sprzedane
M105 IV 59,80 m2 3 687 700 zł dostępne Zobacz plan
M106 IV 37,83 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M107 IV 43,69 m2 2 515 542 zł dostępne Zobacz plan
M108 IV 40,85 m2 2 494 285 zł dostępne Zobacz plan
M109 IV 39,23 m2 2 - sprzedane
M110 V 68,83 m2 3 - sprzedane
M111 V 92,44 m2 4 - sprzedane
M112 V 40,06 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M113 V 59,80 m2 3 693 680 zł dostępne Zobacz plan
M114 V 37,83 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M115 V 43,69 m2 2 519 911 zł dostępne Zobacz plan
M116 V 40,85 m2 2 498 370 zł dostępne Zobacz plan
M117 V 39,23 m2 2 - sprzedane
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj