Do góry Do góry
Lista mieszkań Wyszukiwarka graficzna
  • wolne
  • zarezerwowane
  • sprzedane
Powrót
Numer lokalu Piętro Powierzchnia Liczba pokoi Cena Status Plan
M1 Parter 49,28 m2 3 - sprzedane
M2 Parter 90,37 m2 4 - sprzedane
M3 I 60,21 m2 3 710 478 zł dostępne Zobacz plan
M4 I 49,28 m2 3 - sprzedane
M5 I 84,56 m2 4 - sprzedane
M6 I 38,40 m2 2 - sprzedane
M7 II 60,21 m2 3 716 499 zł dostępne Zobacz plan
M8 II 49,28 m2 3 - sprzedane
M9 II 84,56 m2 4 - sprzedane
M10 II 66,01 m2 3 732 711 zł dostępne Zobacz plan
M11 III 60,21 m2 3 722 520 zł dostępne Zobacz plan
M12 III 49,28 m2 3 - sprzedane
M13 III 84,56 m2 4 - sprzedane
M14 III 66,01 m2 3 739 312 zł dostępne Zobacz plan
M15 IV 60,21 m2 3 728 541 zł dostępne Zobacz plan
M16 IV 49,28 m2 3 - sprzedane
M17 IV 84,56 m2 4 - sprzedane
M18 IV 66,01 m2 3 - sprzedane
M19 V 60,21 m2 3 734 562 zł dostępne Zobacz plan
M20 V 49,28 m2 3 - sprzedane
M21 V 84,56 m2 4 - sprzedane
M22 V 66,01 m2 3 - sprzedane
M23 Parter 43,42 m2 2 - sprzedane
M24 I 81,29 m2 4 837 287 zł dostępne Zobacz plan
M25 I 55,51 m2 3 655 018 zł dostępne Zobacz plan
M26 I 40,64 m2 2 516 128 zł dostępne Zobacz plan
M27 I 40,74 m2 2 517 398 zł dostępne Zobacz plan
M28 I 40,74 m2 2 517 398 zł dostępne Zobacz plan
M29 I 44,19 m2 2 552 375 zł dostępne Zobacz plan
M30 I 40,11 m2 2 - sprzedane
M31 I 40,06 m2 2 532 798 zł dostępne Zobacz plan
M32 I 39,49 m2 2 501 523 zł dostępne Zobacz plan
M33 II 81,29 m2 4 845 416 zł dostępne Zobacz plan
M34 II 55,51 m2 3 - sprzedane
M35 II 40,64 m2 2 520 192 zł dostępne Zobacz plan
M36 II 40,74 m2 2 - sprzedane
M37 II 40,85 m2 2 - sprzedane
M38 II 44,19 m2 2 556 794 zł dostępne Zobacz plan
M39 II 40,11 m2 2 - sprzedane
M40 II 40,16 m2 2 - sprzedane
M41 II 39,49 m2 2 505 472 zł dostępne Zobacz plan
M42 III 81,29 m2 4 853 545 zł dostępne Zobacz plan
M43 III 55,51 m2 3 - sprzedane
M44 III 40,64 m2 2 524 256 zł dostępne Zobacz plan
M45 III 40,74 m2 2 525 546 zł dostępne Zobacz plan
M46 III 40,85 m2 2 526 965 zł dostępne Zobacz plan
M47 III 44,19 m2 2 - sprzedane
M48 III 40,11 m2 2 - sprzedane
M49 III 40,16 m2 2 - sprzedane
M50 III 39,49 m2 2 509 421 zł dostępne Zobacz plan
M51 IV 81,29 m2 4 - sprzedane
M52 IV 55,51 m2 3 - sprzedane
M53 IV 40,64 m2 2 528 320 zł dostępne Zobacz plan
M54 IV 40,74 m2 2 529 620 zł dostępne Zobacz plan
M55 IV 40,85 m2 2 531 050 zł dostępne Zobacz plan
M56 IV 44,19 m2 2 565 632 zł dostępne Zobacz plan
M57 IV 40,11 m2 2 - sprzedane
M58 IV 40,16 m2 2 546 176 zł dostępne Zobacz plan
M59 IV 39,49 m2 2 513 370 zł dostępne Zobacz plan
M60 V 81,29 m2 4 - sprzedane
M61 V 55,51 m2 3 677 222 zł dostępne Zobacz plan
M62 V 40,64 m2 2 - sprzedane
M63 V 40,74 m2 2 533 694 zł dostępne Zobacz plan
M64 V 40,85 m2 2 535 135 zł dostępne Zobacz plan
M65 V 44,19 m2 2 - sprzedane
M66 V 40,11 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M67 V 40,16 m2 2 - sprzedane
M68 V 39,49 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M69 Parter 68,83 m2 3 860 375 zł dostępne Zobacz plan
M70 Parter 92,44 m2 4 - sprzedane
M71 Parter 40,06 m2 2 - sprzedane
M72 Parter 59,80 m2 3 747 500 zł dostępne Zobacz plan
M73 Parter 37,84 m2 2 - sprzedane
M74 Parter 39,51 m2 2 - sprzedane
M75 Parter 38,82 m2 2 481 368 zł dostępne Zobacz plan
M76 Parter 38,73 m2 2 487 998 zł dostępne Zobacz plan
M77 Parter 40,84 m2 2 514 584 zł dostępne Zobacz plan
M78 I 68,83 m2 3 860 375 zł dostępne Zobacz plan
M79 I 92,44 m2 4 - sprzedane
M80 I 40,06 m2 2 - sprzedane
M81 I 59,80 m2 3 747 500 zł dostępne Zobacz plan
M82 I 37,83 m2 2 - sprzedane
M83 I 43,69 m2 2 546 125 zł dostępne Zobacz plan
M84 I 40,85 m2 2 522 880 zł dostępne Zobacz plan
M85 I 39,23 m2 2 513 913 zł dostępne Zobacz plan
M86 II 68,83 m2 3 - sprzedane
M87 II 92,44 m2 4 - sprzedane
M88 II 40,06 m2 2 - sprzedane
M89 II 59,80 m2 3 - sprzedane
M90 II 37,83 m2 2 - sprzedane
M91 II 43,69 m2 2 550 494 zł dostępne Zobacz plan
M92 II 40,85 m2 2 526 965 zł dostępne Zobacz plan
M93 II 39,23 m2 2 517 836 zł dostępne Zobacz plan
M94 III 68,83 m2 3 874 141 zł dostępne Zobacz plan
M95 III 92,44 m2 4 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M96 III 40,06 m2 2 - sprzedane
M97 III 59,80 m2 3 - sprzedane
M98 III 37,83 m2 2 - sprzedane
M99 III 43,69 m2 2 554 863 zł dostępne Zobacz plan
M100 III 40,85 m2 2 531 050 zł dostępne Zobacz plan
M101 III 39,23 m2 2 521 759 zł dostępne Zobacz plan
M102 IV 68,83 m2 3 - sprzedane
M103 IV 92,44 m2 4 - sprzedane
M104 IV 40,06 m2 2 - sprzedane
M105 IV 59,80 m2 3 765 440 zł dostępne Zobacz plan
M106 IV 37,83 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M107 IV 43,69 m2 2 - sprzedane
M108 IV 40,85 m2 2 535 135 zł dostępne Zobacz plan
M109 IV 39,23 m2 2 - sprzedane
M110 V 68,83 m2 3 - sprzedane
M111 V 92,44 m2 4 - sprzedane
M112 V 40,06 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M113 V 59,80 m2 3 - sprzedane
M114 V 37,83 m2 2 - wstępna rezerwacja Zobacz plan
M115 V 43,69 m2 2 563 601 zł dostępne Zobacz plan
M116 V 40,85 m2 2 539 220 zł dostępne Zobacz plan
M117 V 39,23 m2 2 - sprzedane
label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj